Malatyalı Velioğulları Gaziantep’in kurtuluşuna 200 gönüllü ile katıldı
Haber
04 Aralık 2021 - Cumartesi 01:18
 
Malatyalı Velioğulları Gaziantep’in kurtuluşuna 200 gönüllü ile katıldı
Ali Aladağ…:Malatya Olay…: Tarihte… Bugün… Gaziantep'te...En kapsamlı kurtuluş kutlaması… Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, bu yıl geçmiş senelere oranla çok daha kapsamlı kutlandı...
Gündem Haberi
Malatyalı Velioğulları Gaziantep’in kurtuluşuna 200 gönüllü ile katıldı

Malatyalı Velioğulları Gaziantep’in kurtuluşuna 200 gönüllü ile katıldı...

Bugün...Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever” Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Mesleki eğitimde son dönemde başlattığımız yeni ve yaygın uygulamalarla, acil ihtiyaç duyulan alanlardan başlayarak iş dünyamızın yetişmiş insan gücü kaynağını karşılayacak adımları da atıyoruz. Sizlerin yapacağınız yeni hayırlarla eğitim davasına sahip çıkmanız, hem ülkenin bu önemli meselesinin çözümüne katkı sağlayacak hem de kendi işlerinizdeki ihtiyacı karşılayacak uzun vadeli bir yatırımdır. İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi, her alanda olduğu gibi, eğitimde de hedeflerine ulaştıracağız” dedi.

Gaziantep'in Kurtuluşı...Ve...Malatyalı Velioğulları...

Bu Aşiret...Yani Velioğulları tarihte kahramanlığı ile bilinir…Devleti için şahadet şerbetini içen Velioğulları Gaziantep’in kurtuluşun da da ön saflarda düşmana karşı yiğitçe çarpışmıştır…

Malatya'dan gelip 200 gönüllüsü ile Gaziantep şehrinin kurtuluşuna katkı sunan bir dedenin torunu olduğumu da unutmadım...Ve bu yazıyı 3’ncü defa kaleme alıyorum…

Resim

Antep...Gazi şehrimiz...Gaziantep'de kutlamalarda…Yer alan Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin’in eşi İzzet Şahin’in de Velioğlu aşiretinin bir mensubu olduğunun bilinmesini istiyorum…Gaziantep’in Başkanı Fatma Şahin’in eşi İzzet Şahin’le aynı dedenin torunu olduğumu da söylemek istiyorum…Velioğulları aşiretinden yeğenim tarih aşığı Coşkun Gültekin o belgeyi bana sunarken şunu da dedi…”Emmi yaz…”
Türkiye’nin 4 bir yanın da Velioğulları var…Ben Malatyalı Velioğullarının bir kahramanlığını sizlere aktaracağım…

Gaziantep’in savunmasına desteği ve kapsamlı kurtuluş kutlaması...

Gaziantep’in kurtuluşu ve Malatyalı Velioğullarının kahramanca o savunmada yer almalatı…Başkan Fatma Şahin’in eşi İzzet Şahin’in de dedesinin düşmana karşı Gaziantep’te verdiği mücadeleler…
Malatya’da Velioğullar... Erzurum-Sivas Kongresine katılıp G.Antep ve K.Maraş Savunmasına destek verdi…Malatya’nın değil, Türkiye’nin en büyük aşireti…Velioğulları… Tarihte iz bırakan… Aşiret… Ve Velioğulların…Vatan-Millet Bayrak sevdalısı…

Tarihi not…
Gaziantep’te tarihi yerleri dolaşırken dedem Velizade Hüseyin Efendinin 200 gönüllü ile burada vatan için mücadelesini an be an yaşadığımı da yazayım…Gaziantep kalesini gezerken o duygu baştan başa sardı beni…
Velizade Hüseyin Efendi 
Arga (Akçadağ) Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Velizade Hüseyin Efendi 
Erzurum Kongresine Malatya'dan Başkan olarak katılmış.Tarih: 23 Temmuz 1919'da
Tarih: 12 Şubat 1920'de 
Arga (Akçadağ) Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reisi 
Velizade Hüseyin Efendi'nin Antep Cephesine Mahmut Efendi ile Arga Milli Taburu Reisliğinde 200 Gönüllü Neferle Fransızlara karşı Antep savunmasına katılıyor. 
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

gaziantep'in kurtuluşunda velioğlu görev aldı ile ilgili görsel sonucu

Böyle bir Reisin evladı ve torunu olmak gurur verici…

VELİOĞULLARI:
1550 Yıllarında 
(Kanuni Sultan Süleyman dönemi) Özbekistandan kalkarak Horasan-Türkmenistan'dan Anadoluya giriş yapmışlar ve Osmanlı devleti tarafından Munzur bölgesine yerleştirilmişlerdir. Bu dönemde Osmanlının boybeyi olarak görev yapan atalarımız, Osmanlı –Safevi devletleri arasındaki bölge hakimiyeti mücadelesi sırasında Osmanlı devleti için güvenlik şeridi oluşturmuş, bu arada bazı seferlere katılmışlar ve birçok iç isyanını bastırmışlardır. Zamanla bulundukları bölgenin adından esinlenerek Munzuroğulları adını almışlardır.
1759-1760 yıllarında Munzur’dan ayrılan atalarımız, Baskil’in Zeyve bölgesine gelerek buraya yerleşmişlerdir. 1789-1790 yıllarında Zeyve’de meydana gelen bir olayda Veli dedemizin kızı kaçırılmış, Veli dedemizin kızını kaçıran akrabalarıda Veli dedemizin oğulları tarafından öldürül-müştür. Bu olaylar üzerine kan davasının daha fazla büyümemesi ve daha fazla kan dökülmemesi için oymak meclisi toplanarak iki tarafın’da Zeyve’den ayrılmasına karar vermiştir. Karşı taraf olan akrabalarımız Erzuruma gitmişler, Veli dedemiz’de ailesini toplayarak Zeyveden ayrılmış ve Malatya’ya gelerek bugünkü havaalanı yolu üzerinde bulunan Aksaray köyünün bulunduğu yere yerleşmiş ve buraya Baskildeki köylerinin adına izafeten Zeyve adını vermişlerdir. Bu arada yazlak olarak’da Ancar bölgesine yerleşmişlerdir.

Bu dönemde Ancar, Kadıibrahim köyünün merasıdır...
Bu sırada Ancar’da Veli dedemizin bir torunu ölmüş, Veli dedemizin Ancar’a yerleşmesini istemeyen Kadıibrahim ağası, cenaze gömülmesinin temelli yerleşme(Yurt edinme) anlamına geleceğinden, adamlarını Veli dedemize göndererek cenazelerini buraya gömmemelerini ve Ancar’ı der-hal terk etmelerini istemiş, ancak haberi getiren ağanın adamları, Veli dedemizin iyi karşılaması ve ikramları karşısında utanmışlar ve ağanın isteğini Veli dedemize söyleyemeden geri dönmüşlerdir. Adamlarının ağaya durumu anlatması üzerine , bu defa Kadıibrahim ağası kalkarak Ancar’a gelmiş, ancak o’da Veli dedemizin koç keserek karşılaması ve ikramları karşısında mahçup olmuş ve ”Sen bendende ağaymışsın, kış geliyor buralarda kış sert geçer, çadırda yaşayamazsınız, senin üç oğlun var bende 8-10 adam vereyim kendine bir ev yap” diyerek Veli dedemizin Ancar’a yerleşmesine izin vermiştir.
Kışlak olarak Zeyveye, yazlak olarak Ancar’a yerleşen Veli dedemiz obasını genişletmek , çevreyle iyi ilişkiler kurmak ve akrabalık bağları oluşturarak kök salmak amacıyla, oğullarından Ömer’i Ören’den İbrahimi Kadıibrahim’den ve Mustafayı’da Keklikpınarından evlendirmiştir.

Veli dedemizin oğullarından Ömer’in erkek çocuğu olmadığından soyu devam etmemiş, dedemizin soyu oğlu İbrahim’den olan beş torunu(BIRIKLAR) ve oğlu Mustafa’dan olan onbir torunu(MISTIKLAR) vasıtasıyla devam edip günümüze kadar gelmiştir. Dedelerimiz kök salıp yerleştikleri yerleri abad etmişlerdir. Eski Ancarda yaptıkları cami bugün halen ayakta olup ikiyüz yıldan fazla zamandır dedelerimizin ruhunu şad etmektedir.
Yerleşimden 40-45 yıl sonra Kırserdar adında bir eşkıya türemiş, Hekimhan-Akçadağ arasındaki bölgede terör estirmekte, Bölge halkına kan kusturmaktadır. Hergün bir köyü basıp haraç almakta ve köyün en güzel kızını almaktadır. O dönemde şimdiki Sultansuyu harasının bulunduğu Yeniköyde yaşayan Esefoğlu, Kırserdarın ertesi gün köylerini basacağını haber alır. Çevre köylere haber göndererek durumu anlatır ve Kırserdarla savaşmak için yardım ister. Çevre köylerden atını ve silahını alan Yeniköye gelir. Bu arada Sarıbekir dedemizde beş kardeşini yanına alarak. Esefoğlunun davetine icabet eder. Esefoğlu Kırserdarla nasıl savaşacaklarını planlamak için yardıma gelenlerin durumunu denetlerken, Sarıbekir ve Kardeşlerinin kıyafet ve silahlarının eski, atlarının bakımsız olduğunu görür, adamlarına dönerek “Bu fukaraları niye çağırdınız, bunlar nasıl savaşacak, yemek verinde yesin gitsinler” der. Bunu duyan Koçyiğit SARIBEKİR hemen ayağa kalkar “Ağa senin ekmeğin yenmez. Bizim senin ekmeğine ihtiyacımız yok. Kırserdarın kellesinide kesilmiş bil” der ve yürür. Arkasından kardeşleri takip eder.
Sarıbekir, Kırserdar’ın izini sürer ve o gece Samanköyde olduğunu tespit eder.Sarıbekir Dedemiz ve kardeşleri havanın kararmasıyla birlikte köye girerler. Kardeşleri evin kapısında Kırserdar’ın adamlarını oyalarken, Sarıbekir dedemiz arkaya dolanarak dama çıkar, Önce suya basıp ıslattığı atının torbasını bacadan aşağı atar,arkasından yanan bacadan içeri girip uzun bir boğuşma sonucu Kırserdar’ı öldürür. Kapıda bekleyen Sarıbekir dedemizin kardeşleride Kırserdarın adamlarını öldürür.
Kırserdarın odada alıkoyduğu kadın, namusunu kurtaran Sarıbekir dedemize teşekkür ederek Kırserdarın kellesini kesmesine yardım eder.

Kırkserdar’ın kellesiyle gece yarısı Yeni köye gelen Sarıbekir dedemiz, Esefoğlunu uyandırarak kelleyi ağanın ayakları dibine atar. Böyle bir şeye ihtimal vermeyen Esefoğlu şok geçirir ve bir köye iki ağa olmaz diyerek obasını toplar, Yeniköyü atalarımıza terk eder. Bir süre sonra halkın başına bela olan eşkıya Resul’da Sarıbekir dedemiz tarafından öldürülür. Bu olaydan sonra zalimlere korku ve çevrelerine güven kaynağı olan dedelerimiz kabilelerarası birçok sorunun çözümünde adaletli davranışlarından dolayı hakemliklerine ve arabuluculuklarına başvurulur.
Sarıbekir dedemizin devletin baş edemediği eşkıyaları haklaması ve çevreye güven vermesi nedeniyle, bölgedeki otorite boşluğunu gidermek isteyen Osmanlı devleti Munzuroğullarına verdiği boy beyliğini(Ağalık) onların kolu olan Velioğullarınada vermek istemiş, böylece Sarıbekir dedemiz Boybeyliğini(Ağalık) Velioğullarına kazandırmış Sarıbekir ve kardeşleri Mehmet, Ömer ve yeğenleri Alhas’a ağalık verilmiştir. Sarıbekir dedemiz hırçın yapısı nedeniyle Boy beyliğini kabul etmemiş, o günün şartlarında daha kültürlü ve daha sakin bir yapıya sahip olan yeğeni Alhas ağanın Kürne boybeyi olmasını sağlamıştır.(1840) Kendiside Yeniköyün müdürlüğü görevini almıştır. Sarıbekir dedemiz, Sinan ile Drejan kabileleri arasındaki kavgada arabuluculuk yaparken kaza kurşunu ile ölmüştür.

"Mezarı Eski Ancardadır. Ruhu şad olsun"
Dedemiz Alhas ağa Kürne boy beyi olarak KÜRECİK, LEVENT, ÖREN YAZIHAN, KURŞUNLU VE HEKİMHAN’ın bir bölümünün yönetimini üslenmiştir. Osmanlı, bölge yönetimini yürütmek üzere dedemiz Kürne Boy beyi Alhas ağa’ya Ansır civarında bir konak yaptırmış, konaktan dolayı bölge Konak diye adlandırılmıştır. Aynı konak’tan Baskildeki akrabalarımız için’de yaptırılmış, onlarda kendi bölgelerinde boybeyliğini sürdürmüşlerdir. Alhas ağa dedemiz 1863 yılında Levent’in oğulları Hasan, Mustafa ve İbrahim tarafından Enzek’te(Engüzek) pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Ruhu şad olsun.
Alhas ağa’dan sonra Ağalık(Boy beyliği); Osman Ağa, Hüseyin ağa ve en son Ali ağa ile devam etmiştir. Özellikle Hüseyin ağa döneminde Antep ve Maraşta savaşan Kuva-yı Milliye birlikleri için gönüllüler toplamış ve bunların bütün masraflarını karşılayarak Antep ve Maraş’ın savunmasına Arga’dan Mahmut ağa ile birlikte çok önemli destek vermişlerdir.

Zaman içinde gelişip çoğalan Velioğulları kışlak olarak kullandıkları Zeyve ve Yeniköy’e , Yazlak olarak kullandıkları Ancar ve Keklikpınarı’na sığmaz olmuşlar, Yeniköyde Sultansuyu harasının kurulmasına karar veril-mesi üzerine, devlet tarafından atalarımıza Yeniköy’e karşılık yer seçme hakkı tanınmış, atalarımız buradan dağılarak birçok yerleşim alanında ye-ni yurtlar kurmuşlardır. Bugün Eski Ancar, Ata yadigarı bir cami ve birkaç ev dışında harabe halindedir.
Bugün Munzurda, Baskil-Zeyvede, Erzurumda, Tokat Turhala bağlı Ancar ve Örükçü köylerinde,Sivas-Suşehrinde Gürün Yazyurdunda Darende-Ayvalıda ve Yozgatta akrabalarımız yaşamaktadır.
Bunların dışında birçok devlet kademelerinde ve bilim dünyasında ülkeye hizmet eden çok sayıda akrabamız vardır.

Tüm MUNZUROĞLU ve VELİOĞULARINA velhasıl uzak, yakın bütün akrabalarıma selam eder, sağlık ve afiyetler dilerim.
VELİOĞULLARI NEREDE YAŞAR...?

Türkiye'nin dört bir yanın da ve Dünya'nın bazı bölgelerinde...
Giresun-Piraziz Bozat Beldesi
Giresun Merkez Hisargeriş-Sıvacı
Sakarya-Akyazı-Karapürçek
Trabzon-Beşikdüzü-Of-Maçka,Esiroğlu
Kastamonu
Düzce Gündolaması köyü
Bayburt
Zonguldak
Erzurum
Malatya
Elazığ
Şanlıurfa
Kars,
Iğdır
Gaziantep,
Rize
İstanbul
Ankara
İzmir
Osmaniye
Adana

Balıkesir
Tunceli
Sinop-Ayancık-Zaviye Köyü
Türkiye’nin dört bir yanında ve bir çok komşu ülkede yer almaktadır…
Ve...Son not...:Gaziantep'in Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin'de Velioğullarının gelini olduğunu aktarayım...Eşi İzzet Şahin yakın akrabamız ve Malatya Akçadağlı...
Not: 236.000 (!) Nüfuslu Malatya'dan Millî Mücadeleye (Antep ve Maraş Savunmasına) Destek İçin Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Velioğlu/Velizâde Hüseyin Efendi Dedem Emrinde Silahlı 200 (!) Kişi (150 Kişi Velioğlu Aşiretinden) İle Katıldı.

Gaziantep’i dolaşırken…Şu duygular geçti içim de…Dün dedesi bu şehrin kurtuluşu için düşmanla savaştı mücadele etti…Bugün o dedenin torunu İzzet Şahin ile eşi gelinimiz Fatma Şahin Gaziantep’in dev metropol olması için gece-gündüz demeden çalışıyor mücadele ediyor…Ne mutlu onlara…

Ve tarihe düşen not…Dedesi Malatya’da gelip Antep’in kurtuluşunda savaştı…Bugün torunu bu şehre hizmet veriyor…

Kime nasip olur ki…Bu şeref…

BELGEDE YER ALAN İFADELER
Genelkurmay arşivindeki belgede yer alan ifadelerin çevirisi şöyle:

( Velioğlu) Velizâde Hüseyin Efendinin 200 Gönüllü Neferleri İle İşgal Altindaki Maraş ve Antep Savunmasına Katılması. )
2. Kolordu Komutanlığına - Eylül 1918
Arga kazai eşrafından Mahmud Ve (Velioğlu) Velizâde Hüseyin efendiler 200 gönüllü neferin Ayıntepe temerik edildiği kaymakamın malumu işaretine atfen .... şube 822 olduğudur.
Arga milli taburunun 4 bölüğü reislerinin idaresinde destek sistem silahlarıyla mücehhez olarak bulunan merkez kazaya dahil olduğu Ve diğer merkezlerin de buraya merkeze gelmekte oldukları Ve kendilerinin de nefer olarak bu kıtalar meyanında geleceği Arga kaymakamı Ve kadı Ferit beyin işaretine atfen numerodur. Şube 829 mumerodur.
Sene:12: zilhicce 1336: Eylül 1918

Kaynak: (GENKUR)Genelkurmay - (ATASE) Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı.

Kaynak: (Malatya Olay) - Malatya Olay Editör: Ali Aladağ
Etiketler: Malatyalı, Velioğulları, Gaziantep’in, kurtuluşuna, 200, gönüllü, ile, katıldı,
Yorumlar
Haber Yazılımı