Ali Aladağ Malatyalı Velioğulları Kahramanmaraş’ın savunmasına desteği ve kurtuluş kutlaması
Yazı Detayı
18 Şubat 2018 - Pazar 16:48
 
Malatyalı Velioğulları Kahramanmaraş’ın savunmasına desteği ve kurtuluş kutlaması
Ali Aladağ
alialadag44@hotmail.com
 
 

Kahramanmaraş'ın…Bugün... Kurtuluş kutlaması…Vardı… Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü, bu yıl geçmiş senelere oranla çok daha kapsamlı kutlandı…

 

Malatyalı Velioğulları Kahramanmaraş’ın savunmasına desteği ve kurtuluş kutlaması

Malatya'dan gelip 200 gönüllüsü ile şehrin kurtuluşuna katkı sunan bir dedenin torunu olarak bu yazıyı kaleme alıyorum…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, telgraf göndererek kurtuluşu kutladı. 


Kahramanmaraş’ın kurtuluşu ve Malatyalıların desteği…
Not: 236.000 (!) Nüfuslu Malatya'dan Millî Mücadeleye (Antep ve Maraş Savunmasına) Destek İçin Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Velioğlu/Velizâde Hüseyin Efendi Dedem Emrinde Silahlı 200 (!) Kişi (150 Kişi Velioğlu Aşiretinden) İle Katıldı.

Görüntünün olası içeriği: yazı

Malatya’da Velioğulları Erzurum Kongresine katılıp G.Antep ve K.Maraş Savunmasına destek verdi…Malatya’nın değil, Türkiye’nin en büyük aşireti…Velioğulları… Tarihte iz bırakan… Aşiret… Tarihi not…
Velizade Hüseyin Efendinin 200 gönüllü ile burada vatan için mücadelesini verdi…
Velizade Hüseyin Efendi 
Arga (Akçadağ) Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Velizade Hüseyin Efendi 
Erzurum Kongresine Malatya'dan Başkan olarak katılmış.Tarih: 23 Temmuz 1919'da
Tarih: 12 Şubat 1920'de 
Arga (Akçadağ) Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reisi 
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Böyle bir Reisin evladı ve torunu olmak gurur verici…
VELİOĞULLARI:
1550 Yıllarında 
(Kanuni Sultan Süleyman dönemi) Özbekistandan kalkarak Horasan-Türkmenistan'dan Anadoluya giriş yapmışlar ve Osmanlı devleti tarafından Munzur bölgesine yerleştirilmişlerdir. Oğuzboyundan…

kahramanmaraşın kurtuluşu ile ilgili görseller ile ilgili görsel sonucu
Bir dönemde Osmanlının boybeyi olarak görev yapan atalarımız, Osmanlı –Safevi devletleri arasındaki bölge hakimiyeti mücadelesi sırasında Osmanlı devleti için güvenlik şeridi oluşturmuş, bu arada bazı seferlere katılmışlar ve birçok iç isyanını bastırmışlardır. Zamanla bulundukları bölgenin adından esinlenerek Munzuroğulları adını almışlardır.
1759-1760 yıllarında Munzur’dan ayrılan atalarımız, Baskil’in Zeyve bölgesine gelerek buraya yerleşmişlerdir. 1789-1790 yıllarında Zeyve’de meydana gelen bir olayda Veli dedemizin kızı kaçırılmış, Veli dedemizin kızını kaçıran akrabalarıda Veli dedemizin oğulları tarafından öldürül-müştür. Bu olaylar üzerine kan davasının daha fazla büyümemesi ve daha fazla kan dökülmemesi için oymak meclisi toplanarak iki tarafın’da Zeyve’den ayrılmasına karar vermiştir. Karşı taraf olan akrabalarımız Erzuruma gitmişler, Veli dedemiz’de ailesini toplayarak Zeyveden ayrılmış ve Malatya’ya gelerek bugünkü havaalanı yolu üzerinde bulunan Aksaray köyünün bulunduğu yere yerleşmiş ve buraya Baskildeki köylerinin adına izafeten Zeyve adını vermişlerdir. Bu arada yazlak olarak’da Ancar bölgesine yerleşmişlerdir.
Bu dönemde Ancar, Kadıibrahim köyünün merasıdır.

İlgili resim
Bu sırada Ancar’da Veli dedemizin bir torunu ölmüş, Veli dedemizin Ancar’a yerleşmesini istemeyen Kadıibrahim ağası, cenaze gömülmesinin temelli yerleşme(Yurt edinme) anlamına geleceğinden, adamlarını Veli dedemize göndererek cenazelerini buraya gömmemelerini ve Ancar’ı der-hal terk etmelerini istemiş, ancak haberi getiren ağanın adamları, Veli dedemizin iyi karşılaması ve ikramları karşısında utanmışlar ve ağanın isteğini Veli dedemize söyleyemeden geri dönmüşlerdir. Adamlarının ağaya durumu anlatması üzerine , bu defa Kadıibrahim ağası kalkarak Ancar’a gelmiş, ancak o’da Veli dedemizin koç keserek karşılaması ve ikramları karşısında mahçup olmuş ve ”Sen bendende ağaymışsın, kış geliyor buralarda kış sert geçer, çadırda yaşayamazsınız, senin üç oğlun var bende 8-10 adam vereyim kendine bir ev yap” diyerek Veli dedemizin Ancar’a yerleşmesine izin vermiştir.

kahramanmaraşın kurtuluşu ile ilgili görseller ile ilgili görsel sonucu

Kışlak olarak Zeyveye, yazlak olarak Ancar’a yerleşen Veli dedemiz obasını genişletmek , çevreyle iyi ilişkiler kurmak ve akrabalık bağları oluşturarak kök salmak amacıyla, oğullarından Ömer’i Ören’den İbrahimi Kadıibrahim’den ve Mustafayı’da Keklikpınarından evlendirmiştir. Veli dedemizin oğullarından Ömer’in erkek çocuğu olmadığından soyu devam etmemiş, dedemizin soyu oğlu İbrahim’den olan beş torunu(BIRIKLAR) ve oğlu Mustafa’dan olan onbir torunu(MISTIKLAR) vasıtasıyla devam edip günümüze kadar gelmiştir. Dedelerimiz kök salıp yerleştikleri yerleri abad etmişlerdir. Eski Ancarda yaptıkları cami bugün halen ayakta olup ikiyüz yıldan fazla zamandır dedelerimizin ruhunu şad etmektedir.
Yerleşimden 40-45 yıl sonra Kırserdar adında bir eşkıya türemiş, Hekimhan-Akçadağ arasındaki bölgede terör estirmekte, Bölge halkına kan kusturmaktadır. Hergün bir köyü basıp haraç almakta ve köyün en güzel kızını almaktadır. O dönemde şimdiki Sultansuyu harasının bulunduğu Yeniköyde yaşayan Esefoğlu, Kırserdarın ertesi gün köylerini basacağını haber alır. Çevre köylere haber göndererek durumu anlatır ve Kırserdarla savaşmak için yardım ister. Çevre köylerden atını ve silahını alan Yeniköye gelir. Bu arada Sarıbekir dedemizde beş kardeşini yanına alarak. Esefoğlunun davetine icabet eder. Esefoğlu Kırserdarla nasıl savaşacaklarını planlamak için yardıma gelenlerin durumunu denetlerken, Sarıbekir ve Kardeşlerinin kıyafet ve silahlarının eski, atlarının bakımsız olduğunu görür, adamlarına dönerek “Bu fukaraları niye çağırdınız, bunlar nasıl savaşacak, yemek verinde yesin gitsinler” der. Bunu duyan Koçyiğit SARIBEKİR hemen ayağa kalkar “Ağa senin ekmeğin yenmez. Bizim senin ekmeğine ihtiyacımız yok. Kırserdarın kellesinide kesilmiş bil” der ve yürür. Arkasından kardeşleri takip eder.
Sarıbekir, Kırserdar’ın izini sürer ve o gece Samanköyde olduğunu tespit eder.Sarıbekir Dedemiz ve kardeşleri havanın kararmasıyla birlikte köye girerler. Kardeşleri evin kapısında Kırserdar’ın adamlarını oyalarken, Sarıbekir dedemiz arkaya dolanarak dama çıkar, Önce suya basıp ıslattığı atının torbasını bacadan aşağı atar,arkasından yanan bacadan içeri girip uzun bir boğuşma sonucu Kırserdar’ı öldürür. Kapıda bekleyen Sarıbekir dedemizin kardeşleride Kırserdarın adamlarını öldürür.

kahramanmaraşın kurtuluşu ile ilgili görsel sonucu
Kırserdarın odada alıkoyduğu kadın, namusunu kurtaran Sarıbekir dedemize teşekkür ederek Kırserdarın kellesini kesmesine yardım eder.
Kırkserdar’ın kellesiyle gece yarısı Yeni köye gelen Sarıbekir dedemiz, Esefoğlunu uyandırarak kelleyi ağanın ayakları dibine atar. Böyle bir şeye ihtimal vermeyen Esefoğlu şok geçirir ve bir köye iki ağa olmaz diyerek obasını toplar, Yeniköyü atalarımıza terk eder. Bir süre sonra halkın başına bela olan eşkıya Resul’da Sarıbekir dedemiz tarafından öldürülür. Bu olaydan sonra zalimlere korku ve çevrelerine güven kaynağı olan dedelerimiz kabilelerarası birçok sorunun çözümünde adaletli davranışlarından dolayı hakemliklerine ve arabuluculuklarına başvurulur.
Sarıbekir dedemizin devletin baş edemediği eşkıyaları haklaması ve çevreye güven vermesi nedeniyle, bölgedeki otorite boşluğunu gidermek isteyen Osmanlı devleti Munzuroğullarına verdiği boy beyliğini(Ağalık) onların kolu olan Velioğullarınada vermek istemiş, böylece Sarıbekir dedemiz Boybeyliğini(Ağalık) Velioğullarına kazandırmış Sarıbekir ve kardeşleri Mehmet, Ömer ve yeğenleri Alhas’a ağalık verilmiştir. Sarıbekir dedemiz hırçın yapısı nedeniyle Boy beyliğini kabul etmemiş, o günün şartlarında daha kültürlü ve daha sakin bir yapıya sahip olan yeğeni Alhas ağanın Kürne boybeyi olmasını sağlamıştır.(1840) Kendiside Yeniköyün müdürlüğü görevini almıştır. Sarıbekir dedemiz, Sinan ile Drejan kabileleri arasındaki kavgada arabuluculuk yaparken kaza kurşunu ile ölmüştür.

kahramanmaraşın kurtuluşu ile ilgili görsel sonucu

"Mezarı Eski Ancardadır. Ruhu şad olsun"
Dedemiz Alhas ağa Kürne boy beyi olarak KÜRECİK, LEVENT, ÖREN YAZIHAN, KURŞUNLU VE HEKİMHAN’ın bir bölümünün yönetimini üslenmiştir. Osmanlı, bölge yönetimini yürütmek üzere dedemiz Kürne Boy beyi Alhas ağa’ya Ansır civarında bir konak yaptırmış, konaktan dolayı bölge Konak diye adlandırılmıştır. Aynı konak’tan Baskildeki akrabalarımız için’de yaptırılmış, onlarda kendi bölgelerinde boybeyliğini sürdürmüşlerdir. Alhas ağa dedemiz 1863 yılında Levent’in oğulları Hasan, Mustafa ve İbrahim tarafından Enzek’te(Engüzek) pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Ruhu şad olsun.
Alhas ağa’dan sonra Ağalık(Boy beyliği); Osman Ağa, Hüseyin ağa ve en son Ali ağa ile devam etmiştir. Özellikle Hüseyin ağa döneminde Antep ve Maraşta savaşan Kuva-yı Milliye birlikleri için gönüllüler toplamış ve bunların bütün masraflarını karşılayarak Antep ve Maraş’ın savunmasına Arga’dan Mahmut ağa ile birlikte çok önemli destek vermişlerdir.
Zaman içinde gelişip çoğalan Velioğulları kışlak olarak kullandıkları Zeyve ve Yeniköy’e , Yazlak olarak kullandıkları Ancar ve Keklikpınarı’na sığmaz olmuşlar, Yeniköyde Sultansuyu harasının kurulmasına karar veril-mesi üzerine, devlet tarafından atalarımıza Yeniköy’e karşılık yer seçme hakkı tanınmış, atalarımız buradan dağılarak birçok yerleşim alanında ye-ni yurtlar kurmuşlardır. Bugün Eski Ancar, Ata yadigarı bir cami ve birkaç ev dışında harabe halindedir.
Bugün Munzurda, Baskil-Zeyvede, Erzurumda, Tokat Turhala bağlı Ancar ve Örükçü köylerinde,Sivas-Suşehrinde Gürün Yazyurdunda Darende-Ayvalıda ve Yozgatta akrabalarımız yaşamaktadır.

İlgili resim
Bunların dışında birçok devlet kademelerinde ve bilim dünyasında ülkeye hizmet eden çok sayıda akrabamız vardır.
Tüm MUNZUROĞLU ve VELİOĞULARINA velhasıl uzak, yakın bütün akrabalarıma selam eder, sağlık ve afiyetler dilerim.

kahramanmaraşın kurtuluşu  ile ilgili görsel sonucu
VELİOĞULLARI NEREDE?
Giresun-Piraziz Bozat Beldesi
Giresun Merkez Hisargeriş-Sıvacı
Sakarya-Akyazı-Karapürçek
Trabzon-Beşikdüzü-Of-Maçka,Esiroğlu
Kastamonu
Düzce Gündolaması köyü
Bayburt
Zonguldak
Erzurum
Malatya
Elazığ
Şanlıurfa
Kars,
Iğdır
Gaziantep,
Rize
İstanbul
Ankara
İzmir
Osmaniye
Adana
Tunceli
Sinop-Ayancık-Zaviye Köyü
Türkiye’nin dört bir yanında ve bir çok komşu ülkede yer almaktadır…
Not: 236.000 (!) Nüfuslu Malatya'dan Millî Mücadeleye (Antep ve Maraş Savunmasına) Destek İçin Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Velioğlu/Velizâde Hüseyin Efendi Dedem Emrinde Silahlı 200 (!) Kişi (150 Kişi Velioğlu Aşiretinden) İle Katıldı.

velioğulları ile ilgili görsel sonucu
KURTULUŞ SAVAŞI´NDA MARAŞ: Birinci Cihan Harbinin sonlarına doğru Müttefiklerinin yenilmesi üzerine, Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim l9l8´de Mondros Mütarekesini imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Anadolu´nun bir çok yeri gibi Maraş´ta işgal altına girdi. Maraş önce, İngiliz kuvvetleri tarafından 23 Şubat l9l9´da işgal edildi. 8,5 ay süren İngiliz İşgali sırasında pek kayda değer bir olay cereyan etmedi.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, gülümseyen insanlar, açık hava

Bununda en büyük nedeni işgal kuvvetleri arasında çok sayıda Cezayir´li, Tunus´lu ve Hintli Müslüman askerlerin bulunmasıydı. Ancak şehirde bulunan yerli Ermeniler bundan rahatsızlık duyuyorlardı. İşgal Komutanlıklarına yaptıkları başvuru neticesinde 29 Ekim l9l9´da İngiliz işgali sona erdi. Şehir bu defa da Fransız kuvvetlerinin işgali altına girdi. Fransız kuvvetlerinin şehre girişleri yerli Ermeniler tarafından büyük bir coşku ve taşkınlıklarla karşılandı. Bu durum yerli Maraş halkını çok rahatsız etti. Şehir içten içe kaynamaya başladı… 

kahramanmaraşın kurtuluşu ile ilgili görsel sonucu

SÜTÇÜ İMAM OLAYI : 3l Ekim l9l9 Cuma. İkinci Fransız Kuvvetlerinin şehre girişinin ertesi günü. Bir başka ifade ile Fransız işgalinin başladığı ikinci gün. Fransız ve Ermeni askerleri birlik olup devriye geziyorlar, yolda-yolakta rastladıkları Türklere olmadık hakaretler ediyorlardı. Yani şehirdeki huzursuzluk had safhaya varmıştı. Bir grup Fransız- Ermeni devriyesi ikindi üzeri Uzunoluk Caddesinde kışlaya dönüyorlardı. O esnada Tarihi Uzunoluk Hamam´ın dan İki Müslüman Türk Kadınları çıkmışlardı. Askerler kadınlara yaklaşarak "Burası Tüklerin değildir. Burada artık bu şekilde gezemezsiniz" diyerek sarkıntılık yapmaya başlarlar.

sütçü imam ile ilgili görsel sonucu

Olay yerine ilk yetişen Çakmakçı Sait isimli genç, mütecaviz askerlere karşı koymaya çalışır ise de gözü dönmüş düşman kurşununa hedef olarak ağır şekilde yaralanır. İşte tam o esnada Hamam´ın karşısındaki Sütçü dükkanında olayı seyreden Sütçü İmam, tabancasını çekerek olaya müdahale eder. "Durun bire densizler. Yaptıklerınız yetti artık. Bugün namus günüdür." deyip silahını ateşler. Bir işgalci askeri öldürür, ikisini de ağır biçimde yaralar. Türk Milletinin namus ve şerefine uzanmak istenen menfur eli daha orada kırıverir. Bu kurşun, aynı zamanda, Türk İstiklal Mücadelesininde ilk kıvılcımı, ilk müjdecisi olur. Ertesi gün Sütçü İmam, Fransız ve Ermeni askerleri tarafından ev ev aranır, ancak bulunamaz. Bu durum işgal güçlerini oldukça kızdırır. 1 Kasım l9l9 günü Şeyhadil Mahallesinde Sütçü İmam´ın dayısınınoğlu Tiyeklioğlu Kadir´i yakalayıp, ellerini ve ayaklarını arkadan bağlayarak kulaklarını, burnunu kesmek suretiyle hunharca Şehit ederler. Cesedini de ipreti alem olsun diye bir tabut içerisine koyarak , Hükümet konağı önünde halka teşhir ederler. 

kahramanmaraşın kurtuluşu ile ilgili görsel sonucu

BAYRAK HADİSESİ : İşgalci güçlerin şehirde yaptığı taşkınlıklar tam bir terör havası estirir. Olaylar bir türlü durmak bilmez. 27 Kasım l9l9 gecesi Ermenilerin ileri gelenlerinden Hırlakyan´ın evinde işgal komutanının şerefine bir balo tertiplenir. Baloda komutanın dansa davet ettiği genç ermeni kızı "Sizinle dans etmekten mazurum. Çünkü kendimi esarette hissediyorum Kalede Türk Bayrağı dalgalandığı sürece, sizinle dans edemem! " diyerek teklifini reddeder. Bunun üzerine askerlerine derhal emir veren komutan, Kaledeki Türk Bayrağını indirtir. 28 Kasım l9l9 Cuma günü Maraş´ın kara sabahıdır. Yatağından kalkan Maraş´lılar, asırlardan beri Kale burcunda dalgalanan Şanlı Bayraklarını göremezler. Bu olay şehri infiale sürükler. Savcı-Avukat Mehmet Ali Kısakürek derhal kaleme sarılarak "Alem-i İslam´a Hitap" beyannamesini yazarak şehrin muhtelif yerlerine dağıttırır. Halkı, Bayrağın indirilmesine tepki göstermeye davet eder. Bir Milletinin İstiklaline son verilmesi anlamına gelen Bayrağının indirilmesi karşısında Maraşlılar sesiz kalmazlar ve cuma namazı vakti Ulu Camii´ye halk toplanır. Ezan okunduktan sonra, camide toplanan halk "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırır. O esnada Cami İmamı "Aziz Cemaat, Kalesinde düşman bayrağı dalgalanan bir Millet hürriyet´ini kaybetmiş sayılır. Hürriyet olmayan bir yerde cuma namazı kılmak caiz değildir." dağıtılan beyannamenin doğru olduğunu tastik eder. Bunun üzerine Maraşlılar topluca Kale´ye hücum ederek, indirilen Bayrağı yeniden Kale burçlarına diker ve cuma namazı orada eda edilir.

BÜYÜK SAVAŞ BAŞLIYOR : Bayrak olayının ardından şehir adım adım savaşa sürüklenir. Aslanbey Başkanlığında kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, her mahallede kurularak faaliyete geçer. Bir taraftan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile temasa geçerek direniş hazırlığına başlanır. 21 Ocak l920 günü şehir harbi başlar. 22 gün ve gece süren bir mücadeleden sonra Maraşlılar 7 den 70´e silaha sarılarak tek yürek tek bilek halinde bütün mevcudiyetini ortaya koyar. Sonunda kendisini yok etmek isteyen düşmanı yerli işbirlikçileri ile birlikte mağlup eder, büyük bir zafere imzasını atar. Bu uğurda pek çok evladını şehit verir. Maraş´ın düşman istilasından kurtulması, Türk Kurtuluş Savaşının da ilk hareketini teşkil eder. Maraşlılar, daha o tarihte "Kendini Kurtaran Şehir" ünvanı ile anılmaya başlamakla birlikte, çevre illerinde yardımına koşarak milli dayanışmanın en güzel örneklerini verir. 

İSTİKLAL MADALYASI VE " KAHRAMANLIK " ÜNVANI VERİLİR : Maraş´ın Kurtuluş Savaşında şehir halkı ile birlikte topyekün direniş göstermesi ve çevre vilayetlerininde yardımına koşması büyük takdir toplar ve Kurtuluş Savaşı sonrasında Maraş´a bir yazı gönderilerek Milli Mücadeleye katılanların listesi istenir. Şehrin ileri gelen yöneticileri toplanır, bir durum tespiti yapar. Sonunda Ankara´ya "Maraş´ta Milli Mücadeleye katılmayan tek fert bile yoktur" cevabı verilir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Madalyası´nın Maraş´ta fertlere değil, şehir halkına verilmesi kararlaştırılır. Maraş´a bir adet Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir. Maraş şehri yine Milli Mücadeledeki fedakarlığından ötürü TBBM tarafından 7 Şubat l973 tarihinde de "Kahramanlık" payesiyle de ödüllendirilir. Kahramanmaraşlı 1925 yılından beri her yıl kurtuluş günü olan 12 Şubat Bayramında İstiklal Madalyasını Şanlı Bayrağına törenle takarak, geçmişini yadeder…

 
Etiketler: Malatyalı, Velioğulları, Kahramanmaraş’ın, savunmasına, desteği, ve, kurtuluş, kutlaması,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
27 Eylül 2020
Sizler 40 yıldır konuşup durdunuz; Gürken 1 yıla yaptı-Daha neyin derdindesiniz?
26 Eylül 2020
Dün Özal’a, Bugün Erdoğan’a şimdi de Gürkan’a; Tek adam padişah yakıştırması
20 Eylül 2020
Ölüm sana yakışmadı; Pütürge’nin yiğit evladı Musa Kılıç
20 Eylül 2020
Yine 3,0’la sallandık; Malatyalılar korku ve tepki ile yaşıyor
17 Eylül 2020
Akçadağlılar en yüksek oyu Erdoğan’a AK Parti’ye ve Gürkan’a kullandı-Siz neyin derdindesiniz
17 Eylül 2020
Yalansın dünya sevdiklerimizi bizde alansın dünya; Taçsız kral…Metin Oktay…
17 Eylül 2020
Malatya bir değerini kaybetti; Rahat Uyu-Mekanın cennet olsun İrfan Kaya
12 Eylül 2020
Haddini bil Macron efendi; Biz Reis'in Erdoğan'ın yanındayız...
06 Eylül 2020
Bugün o acı günün yıl dönümü…Rahat uyu Haydar baba…
06 Eylül 2020
Sakın bana bir şey olmaz demeyin; Gazete sahibi yoğun bakımda; servise çıkartıldı
04 Eylül 2020
Malatya’nın Başkanı Selahattin Gürkan’ı; Türkiye konuşuyor
04 Eylül 2020
Haddini bil Macron efendi; Atan Fransa kralını esaretten Atam Kânûnî kurtardı…
02 Eylül 2020
Gönül Kerbela ise Aşk İmam Hüseyin’dir; Ya Hüseyin Canım feda Yoluna…
26 Ağustos 2020
Hazır olda değildik ki; Rahatta duralım…Joe Biden misin, Bidon musun…Co Baydın mısın nesin ve kimsin sen?
26 Ağustos 2020
Galip Demirel'imizi Özlüyoruz-arıyoruz ve anıyoruz; bugün tam 5 yıl oldu
16 Ağustos 2020
Kim ne yaparsa yapsın; bu kent Efsane Malatyaspor’u süper lig’de görecek
15 Ağustos 2020
İngiltere’nin Türkiye planı açığa çıktı…M16, tavuk gibi rüya görüp dursun…
09 Ağustos 2020
Bugün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı; Mübarek gün (!)
08 Ağustos 2020
Alçak kadın-Şerefsiz mahlukat…İnsanlığın yüz karası…Derhal bulunmalı…
06 Ağustos 2020
Bugün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı; Mübarek gün (!)
02 Ağustos 2020
Reis…Teşekkürler…Malatya çifte bayramı yaşıyor…
02 Ağustos 2020
Malatya çifte bayram yaşıyor; Yeni Malatyaspor Süper Lig'de
02 Ağustos 2020
Günün portesi; Malatyalı Cengiz Günaydın bu işin kitabını yazan adam
28 Temmuz 2020
Malatya’nın çöküşü…Tarih asla sizleri af etmez…Bu utançla yaşarsınız…
25 Temmuz 2020
Günün portesi; Malatyalı Cengiz Günaydın bu işin kitabını yazan adam
23 Temmuz 2020
Tarih asla af etmez…Ne istediniz de Malatyalılar vermedi…?
23 Temmuz 2020
Kıbrıs Barış Harekatının 46. Yıl dönümü…Ayşe tatile Çıksın… Ve Alçak manşet…
15 Temmuz 2020
Kimse bana tarafsızlıktan bahsetmesin; bu takım küme düşerse ligde çekilsin
10 Temmuz 2020
Malatyalılarda psikoloji denen şeyden gram dahi kalmadı
09 Temmuz 2020
Ali Şansalan efendi; biz ne deveyiz ne koyun…Aslandan da kurban olmaz…
06 Temmuz 2020
İspiyoncu…İhbar ve ihbarcılar...Nefretimdir…Yavşaktır-Kahpedir
03 Temmuz 2020
Şehrül-Emin yani Malatya’nın Başkanı Gürkan, elini değil gövdesini taşın altına koymuş ya siz?
23 Haziran 2020
Malatya Başkanı Selahattin Gürkan’la; Bitti denildiği an Y. Malatyaspor dirilişi yakaladı
13 Haziran 2020
Malatya’ya Başkan Yardımcısı mı, Bakan mı- Bakan Yardımcısı mı verilecek?
11 Haziran 2020
MALATYAMHABER GAZETESİ ARTIK YAYINDA…
04 Haziran 2020
Haddini bil-Yüze vurur ifadesi; İstanbul’un Fethi-ağırına mı gitti; fi-fi danesi
31 Mayıs 2020
CNN, savaşa dönen ABD’de eylemleri görmüyor; seveyim sizi, 2 yüzlüler
21 Mayıs 2020
Geceye bir söz…Bir de adam fotoğrafı bırakalım…Dedik…
19 Mayıs 2020
Türküm dediğin zaman zalim kulaklarını sivriltip; dişlerini gıcırdatır sana karşı
18 Mayıs 2020
Şarlatanlık bir meslek değil; İcranız da fasa-fiso…Var mı ötesi…
17 Mayıs 2020
Kim daha halkçı? Özdil mi, Dündar mı, Portakal mı veya Aladağ mı?
11 Mayıs 2020
Kirli algı operasyonu ile Başkan Erdoğan’ı ve Gürkan'ı hedef göstermek…
07 Mayıs 2020
Reis seninleyiz asla yalnız değilsin; Söz Verdik Allahımıza Atamıza Vatanımıza
07 Mayıs 2020
Bu dünyada bir dostun olacak ve İyi varsın Can dost diyeceksin…
03 Mayıs 2020
Selam olsun dar ağacına gülerek dimdik giden Ülkücü Şehid Cengiz Baktemur'a
01 Mayıs 2020
Kayısı kuruyor; don vurdu-dolu vurdu-yerle bir ve ayaklar altında
18 Nisan 2020
Bugün hangi Malatyalı Özal’sızlığa alışa bildi ? Ve Hamido
14 Nisan 2020
Efsane Kara Memed…Nur içinde uyu; tam 6 yıl oldu…Sensiz zaman
09 Nisan 2020
Yalnız adam-Yürüyor halka hizmetkarlık yolunda; Durmak yok, yola devam
06 Nisan 2020
Allah’ına kurban diyisen sende Malatyalısın; Korona’ya karşı kayısı koyar
06 Nisan 2020
Koronavirüs salgınını-Sürecini fırsata çeviren…Alçak-Şerefsizlere sözlerim...
03 Nisan 2020
Geleceği görerek söylüyorum; Bugün Türkiye kendi göbeğini kendi kesecek
01 Nisan 2020
Malatya’nın gözü bakanlıkta, kulaklar başkent Ankara’da…
01 Nisan 2020
Malatyalı 3 sınıf arkadaşı; Ramazan Özdemir, Fuat Kozluklu ve Ali Aladağ
31 Mart 2020
Malatya’nın gözü bakanlıkta, kulaklar başkent Ankara’da…
25 Mart 2020
Ahali virüsü 15 dakika içerisinde tespit eden bir tanı kitinden söz ediyor
24 Mart 2020
Türkiye Cumhuriyeti'nin çok çok önceden aldığı istihbarat sayesinde
24 Mart 2020
Koronavirüs fırsatçılarına tokat indiren Ece Üner, Ahmet Hakan’a ne dedi?
15 Mart 2020
Halkın sesi olmak; Ece Üner…Virüs fırsatçılarına sözleriyle tokadını indirdi
12 Mart 2020
Biz asil milletiz...Yunan sınırında kazanın böylesi; Geceye bu yazı
12 Mart 2020
Türkiye’de Korona virüs görüldü diye zil takıp oynayacaklar var
12 Mart 2020
Gülki güller açsın, al yanağından; varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun
03 Mart 2020
Malatya halkının her an deprem korkusu...Ve binalarda denetim...
02 Mart 2020
Şehit ateşi 33 Ocağa değil, 83 milyonun yüreğine düştü…Yansın Suriye
27 Şubat 2020
Malatya beşik gibi sallanıyor; halk korku yaşıyor bir doyurucu açıklama yok
26 Şubat 2020
Malatyalı Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay; Can dost…2009 ve 2020
26 Şubat 2020
Oku bakim, İsa değil, Musa, Lafa bakarım laf mı diye? Gülüyorum
26 Şubat 2020
Malatya’nın simgesi Abdullah Gül Parkına Gazeteci Ali Aladağ ismi verilsin…
20 Şubat 2020
Malatya Beşik gibi sallanıyor, halk açıklama bekliyor...
20 Şubat 2020
Malatyalı Cumhurbaşkanı Özal, Malatyalı Jandarma Genel Komutanı Bitlis Suikastı
19 Şubat 2020
Halkın başkanı Selahattin Gürkan Yeni Pazar için esnaflarla buluştu
12 Şubat 2020
Kızılay’ı zirveye taşıyan Kerem Kınık’a saldırıların altında yatan şahsi menfaatler
12 Şubat 2020
Ey…Akıncı, dön bir geriye bak? Kıbrıs Türk’ünün yok olmasına çanak tutuyorsun istifa et
03 Şubat 2020
Malatya’ya bakan lazım…Bakan…Oyu veren Malatya 1 Bakan’a hasret Malatya
03 Şubat 2020
Ulan Yunanlı; Türk Bayrağını indirmeye çalışan Rum’un sonunu hatırlar mısın?
25 Aralık 2019
Şehrül emin-i…Destan Şehir Malatya’da Halkın Başkanı Olmak…Selahattin Gürkan Olmak
09 Aralık 2019
Mesleğin ustası; Diyarbakır’da haber atlatma yarışındaki ağabeyim Talat Polat
03 Aralık 2019
Malatya’nın gülen yüzü… Yeşilyurt belediye başkanı Mehmet Çınar…
25 Kasım 2019
Malatya’nın çocukları başaramaz diyenler nakavt oldu; özet bu
20 Kasım 2019
Malatya’da gecenin 03.30’unda 33.10 yani Emniyet Müdürü sokakta
30 Ekim 2019
Malatya ve Malatyalıların sevdası BTY Malatyaspor'la oyun olmaz
26 Ekim 2019
Yüzde 47 faizle borç alan belediye maaş ödüyorsa orada Gürkan vardır
25 Ekim 2019
Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü…Vah…ki vah…Gelinen hale…
14 Ekim 2019
Malatyalı 3 okul arkadaşı; Ramazan Özdemir, Fuat Kozluklu ve Ali Aladağ
14 Ekim 2019
Dünya Akçadağ'ı Levent Vadisiyle konuştu; Bu vadinin benzeri yok
02 Ekim 2019
Elektriğe bu kadar zam yaparsanız milletin sigortaları atar...
30 Eylül 2019
Malatya seni asla unutmayacak, güle güle devletimin-milletimin müdürü
20 Eylül 2019
Gündüz Beyce namlı yiğit Bey Dağınca bey oğul!; Mürsel Karataş
17 Eylül 2019
Reis…Mesajı verdi…Değişim start aldı…Ali Kazgan…Tarih yazan Akçadağ…
16 Eylül 2019
Akçadağlının oyu ile seçileceksin, hizmete dur diyeceksin; AK Parti'ye zararı vereceksin?
16 Eylül 2019
Meydanların dili…Haykırıyorlardı Erdoğan için mitinge geldik…Değişim istiyoruz?
14 Eylül 2019
Ben 12 Eylülün nesini seveceğim sevmediğim gibi devamlı söveceğim
11 Eylül 2019
Akçadağlının oyu ile seçileceksin, hizmete dur diyeceksin; AK Parti'ye zararı vereceksin?
11 Eylül 2019
Oral Çelik CIA’nın listesi için ne dedi?; Amerika çöküyor finosu AB’de
11 Eylül 2019
Kriptolara diyorum ki; Türk devleti atını da, itini de iyi tanır…
07 Eylül 2019
Haydar baba…Duygu adamı, yüreği yufka, kalbi temiz usta Uğurlar ola
01 Eylül 2019
Bizim töremizdir-örfümüzdür ve adetimizdir Biz 3 şeye kına yakarız
28 Ağustos 2019
Bizim töremizdir-örfümüzdür ve adetimizdir Biz 3 şeye kına yakarız
03 Ağustos 2019
Yıllardır Ali Aladağ olarak diyorum ki; Abdullah Gül Parkı ismi değiştirilsin?
31 Temmuz 2019
Reis...Net konuştu...AK Parti'de tepeden tırnağa değişim...
31 Temmuz 2019
Gazeteciler Mübarek Gününüz (!) ve Basın Bayramınız kutlu ola-mutlu ola
31 Temmuz 2019
Yıllardır Ali Aladağ olarak diyorum ki; Abdullah Gül Parkı ismi değiştirilsin?
23 Temmuz 2019
Büyük fırtına…Dünya’da neler oluyor? Erdoğan’a sahip çıkın…AB, ABD Ve Kaos
23 Temmuz 2019
Türk'e kefen biçilmez;Türk’e kefen biçenin sonu, biçtiği kefen kendisine kefen oldu
14 Temmuz 2019
Reis Erdoğan düğmeye bastı; AK Parti’de değişim geliyor…
11 Temmuz 2019
Yeşilyurt Çayı…Tek kelime ile muhteşem; Başkan Çınar açıkla formülü
03 Temmuz 2019
Bordo Bereliler ve Mit operasyon emri aldı; Türkler serbest kaldı
01 Temmuz 2019
Malatya halkı Şehrül Emini Selahattin Gürkan’ı neden seviyor…?
28 Haziran 2019
Varan-3-Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’la haklı gururunu yaşıyor
28 Haziran 2019
Malatya Uluslar arası Kayısı Fuarı demek çok mu zor?
26 Haziran 2019
Bira kutusunu kaldırarak, cami karşısında şampanya patlatarak zafer kutlanmaz?
26 Haziran 2019
Helal sana Gürkan, Malatya özüne döndü; Kayısı Festivali kutlanıyor
26 Haziran 2019
Varan-2…Malatya AK Parti’de il ve ilçe teşkilatlarına değişim…Geliyor
16 Haziran 2019
Malatya belediyesinde bugün git yarın gel dönemi kapandı; yeni bir dönem
31 Mayıs 2019
Gürkan’a sesleniyorum…Destan şehir Malatya'ya Battalgazi Fetih Müzesi kazandır malısın?
29 Mayıs 2019
Eğri oturup doğru konuşacağız; E.Y. Malatyaspor ve emmiler dayılar ne haber
29 Mayıs 2019
AK Parti neden mi, oy kaybetti…(Ben Malatya’da diyorum)…VARAN-1-
29 Mayıs 2019
Rezil-rüsva bir ilk yarı bu ayıp yaşatılmamalıydı; Yeni bir kadro, yeni bir ekip
25 Mayıs 2019
Dost doğru olandır…Başkan Gürkan, bazı atamaların halkta karşılık bulmadı
25 Mayıs 2019
Yıllardır biz söyledik biz duyduk…İstanbul’da kayısı festivali yapıyor
23 Mayıs 2019
Bir dostu daha uğurluyoruz…Güle güle Taki Doğan abi…
18 Mayıs 2019
Dostum…Malatya’da hain çıkmaz…Bunu beyninize kazın…
14 Mayıs 2019
Malatyalılar görevlerini yerine getirdi; sıra sende Başkan Gürkan
14 Mayıs 2019
Ey Fatih Altaylı sen ne boş beleş, boş boğaz birisisin haddini bil
14 Mayıs 2019
Halkın Başkanı Gürkan, değiştir şu parkın ismini tarih seni yazsın
11 Mayıs 2019
Derin Amerika Türkiye’de kriz çıkartmak istiyor…Yerse...
07 Mayıs 2019
İdama gülerek giden Malatyalı; Ülkücü Şehit Cengiz Baktemur...
02 Mayıs 2019
Ali Kazgan halkla ittifak yaptı, Akçadağlılarla siyasette devrime imza attı
02 Mayıs 2019
Ak partide değişim başladı…Malatya’da kimler gidecek, kimler kalacak?
20 Nisan 2019
Malatya’da gündem; Büyükşehir’in borcu, fincancı katırları ve Halktan Gürkan’a takdir
17 Nisan 2019
Malatyalı Turgut Özal; Türkiye'ye Malatya'da bir güneş daha doğacak mı?
15 Nisan 2019
Selahattin Gürkan’la; cemaatcıların onun-bunun arpalığı değil halkın belediyesi geliyor...
12 Nisan 2019
Üstü açık siyaset okulu Akçadağ’da yetişen diplomasız siyaset profesörleri
11 Nisan 2019
Malatya’da biri çıkıp dur dedi; o ise şehri emini Selahattin Gürkan
06 Nisan 2019
Akçadağ’ı germeyin bu gerginlik hayra alamet değil...Sağduyu
06 Nisan 2019
Varan-1-Selahattin Gürkan’da beklenen adım…İstifalar alındı…Sıra icraatta…
03 Nisan 2019
Malatya Büyükşehir belediye başkanı Selahattin Gürkan istifa etti (!)
02 Nisan 2019
Seçim gelip geçer, Bir olalım, İri olalı, Diri olalım, Kardeş olalım
26 Mart 2019
Malatyalı Cengiz Baktemur; Aydın Demirkol ve Mehmet Kazgan; Ne sizi unuttuk…Nede Kahpe Eylül’ü…
18 Mart 2019
Zalimlere Ayasofya’dan Ezan sesleri ile cevap vermek lazım...
14 Mart 2019
Paşalar ve Kiziroğlu’nun diyarı Apargir’de Haluk Cömertoğlu var
07 Mart 2019
Kayısı çiftçisi ayaklar altında…Sigorta yaptırdım, kayısım yandı…Para istiyorlar…
04 Mart 2019
Birileri 28 Şubat’ta nerede, kimlerle beraber ne yapıyor du?
28 Şubat 2019
AP’nin Türkiye raportörü O Kati Piri’nin defterini dürüp verelim eline
27 Şubat 2019
Arkadaş kendine sunduğun bir hediyedir
26 Şubat 2019
Malatyalı can dost…Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay...
21 Şubat 2019
Malatyalı Eşref Turgut Bitlis Suikastı ve Turgut Özal’a mektup
20 Şubat 2019
Malatya’da merkez sağ CHP’de buluştu, suçlu kim, seçmen ne diyor?
19 Şubat 2019
Başbuğ Atatürk'ün Malatya Akçadağlı yeğenleri hukuk mücadelesinde
17 Şubat 2019
Esenlik’in kuruluş amacı ne idi; bugün Esenlik’in geldiği nokta neresi?
12 Şubat 2019
Başkan adaylarından değişen olur mu? Kararı Erdoğan ve Bahçeli verecek ?
03 Şubat 2019
Akçadağ’da…Siyasete yolunda adanan bir ömür Arif Tutal…
01 Şubat 2019
Sahi sen kimsin Hıncal Ulaç? Malatya’yı ağzına alıp Adem'e laf ediyorsun?
31 Ocak 2019
Malatya siyasetini toz duman edecek başkan adayı Yeşilyurt için açıklanacak
22 Ocak 2019
Malatya’yı zirveye taşıyan Adil Gevrek diyor ki ? Biz bitti demeden bitmez
22 Ocak 2019
Malatya’da gündemi belirleyen Malatya Olay Gazetesi zirvede
22 Ocak 2019
Yunanlı Apostolakis’un sözü ile yerle bir olduk…Gülmekten…(!)
14 Ocak 2019
Kuruluş, Dik duruş, Yiğit Bakış, Özeleştiri, Emeğe saygı, Mesleğin kutsallığı ve Gazeteciler Cemiyeti
11 Ocak 2019
Bugün 10 Ocak…Ey…Çalışan Gazeteciler gününüz MÜBAREK ola...
06 Ocak 2019
2 başkanı 2 televizyon yedi; Esenlik? Çıla ve boya başkanlığı, boşa harcanan milyonlar
06 Ocak 2019
Malatya’da Cumhur İttifakında 3 belediye MHP’ye mi verilecek…?
06 Ocak 2019
İyiki doğdun, Türk’e bey oldun…Türkmen beyi Devlet Bahçeli…
05 Ocak 2019
Malatya’da Cumhur İttifakında 3 belediye MHP’ye mi verilecek…?
01 Ocak 2019
İt’in duası kabul olsa gökten kemik yağardı; Reis asla yalnız değilsin
31 Aralık 2018
Malatyalı sanatçılar neden belediye başkanlıklarına aday adayı olmadı?
31 Aralık 2018
Malatya'da değil, Türkiye’de her ile her ilçeye bir Vahap Küçük lazım
31 Aralık 2018
AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 15 Ocak'ta açıklanacak
24 Aralık 2018
Ak Parti ilçe belediye başkan adayları belirlendi; Sürpriz isimler var…Ve
24 Aralık 2018
21 Aralık Kanlı Noel…Kanlı Noel Katliamı Unutulmadı…
19 Aralık 2018
Ak Parti ilçe belediye başkan adayları isim listesi güncellendi; İttifakla son şekil…
19 Aralık 2018
Yine Gezi isyanı hayali, muhafazakâr savrulma ve yeni çatı arayışları
13 Aralık 2018
AK Parti’yi şu an en çok yıpratan, içeride köşe kapmaca oynayan fırıldaklar
05 Aralık 2018
Le Point…İki Yüzlü Sahtekar Bunlar…İşte…Alçaklığın Belgesi…
05 Aralık 2018
Maşallah-Bereket Allah; Malatya Olay rekor okuyucuya kavuştu
02 Aralık 2018
Malatya’da Selahattin Gürkan’ı Sünnisi-Alevisi, Türk’ü-Kürt’ü sevdi AK Parti kazandı
02 Aralık 2018
Gürkan; Malatya'mızda Gönül belediyeciliği seferberliğiyle yeni ufuklara yürüyeceğiz
29 Kasım 2018
Siyasette bir bilen olarak son nokta…Ak Parti ilçe başkan adayları 14 Aralık’ta açıklanacak…
29 Kasım 2018
Çölaşan bir hayvandır, aksini iddia eden varsa buyursun gelsin…
27 Kasım 2018
Ak Parti’nin Malatya ilçe belediye başkan adayları için son dokunuş var
26 Kasım 2018
Ak Parti’nin Malatya ilçe belediye başkan adayları için son dokunuş var
26 Kasım 2018
Gürkan; Malatya'mızda Gönül belediyeciliği seferberliğiyle yeni ufuklara yürüyeceğiz
26 Kasım 2018
Erdoğan; Malatya Gürkan diye başlayacak; ilçeler sil başta ve başka aday montajı uğraşı
07 Kasım 2018
Dolar tepe-taklak düştü…Zamlar ne zaman geri çekilecek...?
31 Ekim 2018
Malatya’da sıra dışı Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, gece-gündüz görevde
31 Ekim 2018
Vali baba…Devlet baba…Malatya Valisi Ali Kaban...
25 Ekim 2018
Hedef ittifakı dağıtıp Erdoğan'ı devirmek, oynanan oyun bu
19 Ekim 2018
Haydar baba…Duygu adamı, yüreği yufka, kalbi temiz…Gazeteci…
19 Ekim 2018
Malatyalılar İstanbul’un zirve göbeği Taksim’de bir araya geldi, Yenikapı’da coştu
18 Ekim 2018
Haydar baba…Duygu adamı, yüreği yufka, kalbi temiz…Gazeteci…
18 Ekim 2018
İstanbul’da Malatyalıların Açılan kapısı Bilgin Akbal
25 Eylül 2018
Malatya’da film festivaline milyonları bastıranlar kayısı elde gidiyor?
18 Eylül 2018
Malatya’da Ak Parti ve MHP Yerel seçimde ittifak yapacak mı?
13 Eylül 2018
Ülke savunmasından rol aldılar, Erdoğan’a oy aktardılar ve bugünde yol eylemi yaptılar
13 Eylül 2018
Kral Metin Oktay'la Malatyaspor-Galatasaray maçı ve o anı….
13 Eylül 2018
Ülkücü Cengiz Baktemur’u kahpe 12 Eylül’de 2 kez idam ettiler
13 Eylül 2018
Ben 12 Eylülün nesini seveceğim sevmediğim gibi devamlı söveceğim
13 Eylül 2018
Malatya’da kayısı festivali yapma, film festivali yap…Paralar mı?
13 Eylül 2018
Ak Parti’de belediye başkan aday adaylarının başvuru süresi başladı…Ve
06 Eylül 2018
Malatya’da Genel Sekreterinin değişeceğini Ali Aladağ 14 Ağustos’ta yazdı
05 Eylül 2018
Valiler ve Emniyet Müdürleri kararnamesi Ve Belediyelerde saltanat ile Zamcılar
30 Ağustos 2018
Uyan Türk Milleti uyan, 30 kupona alınmadı bu vatan…
30 Ağustos 2018
İdama gülerek giden aslanlar…ölümü korkutanlar…
26 Ağustos 2018
Hadi lan ordan; ABD’nin başkanı Trump yine küstahlaştı ve saçmaladı
26 Ağustos 2018
MHP’de Malatya’da yerel seçimde dengeleri değiştirecek hamle mi?
19 Ağustos 2018
Malatya sahipsiz dediğimiz de havaya zıplayanlar, oturun oturduğunuz yerde…
19 Ağustos 2018
Dolar yükselince zam yapanlar, dolar düştü çekin şu zamlarınızı…
16 Ağustos 2018
Malatya Büyükşehir belediyesi Genel Sekreteri değişiyor mu?
15 Ağustos 2018
Yüce Milletimiz, dolarla gelen alçakları ezip-geçecek; Seninleyiz Başkan Erdoğan
24 Temmuz 2018
Türk’e kefen biçenin sonu, biçtiği kefen kendisine kefen oldu
21 Temmuz 2018
Kim bunlar? Destanlar yazan, vatan için şehit olan özel harekat…
20 Temmuz 2018
Malatyalılar kombinede en sonuncu; Haydi Malatyalılar kıralım rekoru
20 Temmuz 2018
Ak Parti her ile bir Erdoğan arıyor...Belediyelere sevilen yüzler
19 Temmuz 2018
Malatyalılara sesleniyorum; Vefa İstanbul’da bir semtin adı mı? Reis ve Tüfenkci
16 Temmuz 2018
15 Temmuz 7' den 70'e Ülkesi için mücadele eden Milletimizin Onurlu gecesidir
04 Temmuz 2018
Reis…Malatya’da Ak Parti’nin oy kaybı hakkında rapor istedi…
30 Haziran 2018
Usta Gazateci Ali Aladağ, yine bir bilen oldu; Hoş geldin Başkan Erdoğan
15 Haziran 2018
15 Temmuz akşamı kaçacak delik arayanlar Bahçeli'yi anlayamazalar...
06 Haziran 2018
Paşaların paşası...Halkın paşası...Korgeneral İsmail Metin Temel paşa
01 Haziran 2018
Malatya son Cumhurbaşkanı ilk Başkanı ağırlıyor; Hoş geldin başkan
31 Mayıs 2018
Türk siyasetine ve Malatya siyasetine damga vuran isim Öznur Çalık…
19 Mayıs 2018
Malatya'da Ak Parti'ye Malatyalı başkan atandı, hesaplar alt-üst oldu...
18 Mayıs 2018
Malatya’da halk diyor ki; bugün seçim olsa MHP 3, Ak Parti 2 ve CHP 1
14 Mayıs 2018
Reis Asla yalnız değilsin; Söz verdik Anamıza-Atamıza Allah’ımıza Reis…Devam…
06 Mayıs 2018
Ey…Akıncı, dön bir geriye bak? Kıbrıs Türk’ünün yok olmasına çanak tutuyorsun istifa et
06 Mayıs 2018
Yıllardır Ali Aladağ olarak diyorum ki; Abdullah Gül Parkı ismi değiştirilsin?
03 Mayıs 2018
İdama gülerek giden yiğit Malatyalı…Cengiz Baktemur...
02 Mayıs 2018
Ali Aladağ olarak yine diyorum…Malatya Ak Parti listesi sürpriz olacak…
26 Nisan 2018
Siyasette bir bilen Ali Aladağ yazdı…Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı kesin aday…
25 Nisan 2018
Ak Parti kömür, makarna dağıtıyor diye siyaset yapanlar bugün milletvekili dağıtıyor
25 Nisan 2018
Malatya yine 6 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek; YSK duyurdu…
20 Nisan 2018
Ak Parti teşkilatları uykuda…Adamlar dayamış sırtını Reis’e…Recep Tayyip Erdoğan’a…
20 Nisan 2018
Özal’sız geçen 25 yıl…Hangi Malatyalı Özal’sızlığa alışa bildi ?
16 Nisan 2018
Hüseyin Çelik Yanlış Adamlar (!)…Bak Nerede, Sen Nerede?
14 Nisan 2018
Metal yorgun değil, çürümüş…Dillerde düşmeyen o söz...
13 Nisan 2018
Malatya Salı günü 7, Çarşamba günü 8 kez sallandı, tek açıklama yok sahipsizlik bu?
08 Nisan 2018
Malatya’da yüzyıllardır yaşatılan gelenek; Cem’de Bizim-Cuma’da, Allah kardeşliğimizi daim kıla
07 Nisan 2018
Başkanlık seçiminde oyum Reis’in; Vekillik ve belediyede devrim
06 Nisan 2018
Malatya Malatya Bulunmaz Eşin… Bugün 4 Nisan dünya Malatyalılar günü…
01 Nisan 2018
Malatyalı Kiziroğlu Mustafa Bey…Kimdir bu Kiziroğlu Mustafa bey…
22 Mart 2018
İstanbul’a Başbakan Yıldırım, İzmir’e Hotar…Adana’ya Sarı…Ya Malatya…
18 Mart 2018
Türkiye için savurganlığa paydos…Korumalara 3 milyon dolara cip alırsan enflasyon düşmez
15 Mart 2018
Kıbrıs’da Türk Bayrağını indirmeye çalışan Rum’un sonunu hatırlattı…Oyunlar aynı…
12 Mart 2018
Siyasette heyacan...MHP nin de içinde bulunacağı yeni kabine oluşacak...
08 Mart 2018
Malatyanın ve Malatyalıların dirilişi 100 Tl ile mi kıyaslanıyor? İlahi adalet…
05 Mart 2018
Vali baba…Devlet baba…Malatya Valisi Ali Kaban; bir değil iki dedi…
28 Şubat 2018
Malatyalı can dost…Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay…2009 ve 2017’i…
25 Şubat 2018
Suriye üzerinden dünyalar savaşı; ABD ve Finoları sarsıcı bir yenilgi yaşayacaktır…
20 Şubat 2018
24 yıldır çözülemeyen Eşref Bitlis Suikastı ve Bitlis’ten Özal’a mektup…
18 Şubat 2018
Darbe yapamadıkları Türkiye-Darbe yaptıkları Mısır…Hadi Lan; Zoruna mı gitti!
15 Şubat 2018
Bakanlar kurulu değişikliği, Belediye başkanları ve Valiler Kararnamesi
08 Şubat 2018
Reis zaten kahraman…Yapmayın Allah aşkına…Yok böyle bir şey
07 Şubat 2018
Şehitlerimizin katili Amerika...PYD/PKK değil mi? Al sana işte delil...
03 Şubat 2018
FETÖ Operasyonuna tepki gösteren STK’lar… Mehmetçiğe destek için açıklama yaparlar mı?…
31 Ocak 2018
Burası Malatya…Vatan satan çıkmaz…Günün Özeti...
28 Ocak 2018
Türkün töresi, Kınalı kuzular, 16 devlet, kızıl elma, savaşa mı, düğüne mi? Sefer bizim…
23 Ocak 2018
Giremezsiniz dediler!Emri veren Başkomutan Reis Erdoğan…Dünya canlı yayında Türk’ü izliyor
11 Ocak 2018
Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve Ben Diyen Türkmen Beyinden selam var
11 Ocak 2018
Bugün 10 Ocak…Çalışan Gazeteciler günü…Gününüz bayramınız MÜBAREK ola...
05 Ocak 2018
Dünya 5’te büyük…7 düvel…Ne Noel Babası Ayaz Ata Bayramı…Malatya’da Villa ve Sarayı bırakın halka hizmet yapın…
05 Ocak 2018
Türkiye düşmanı Sebastıan söyle; Avrupa Birliği’ne değil de, Avusturya’ya girsek nasıl olur…?
05 Ocak 2018
Malatyalı Velioğulları Gaziantep’in savunmasına desteği ve kapsamlı kurtuluş kutlaması
23 Aralık 2017
Karikatör tipli…Tipi-tipi…Tipi-şaftı kaymış… Ey üren fino…Ezik, aşağılık…
19 Aralık 2017
Burası Malatya; 3 G’ye 1 G daha eklendi…4 G oldu 1’de A…
17 Aralık 2017
Siyasette taşlar yerinde oynar mı?...Hayati Yazıcı Başbakan olur mu?
15 Aralık 2017
Malatya’da değil, Türkiye’de ve Dünya’da bir ilktir…Sadece ayıp…ayıp…
15 Aralık 2017
Bize kendisini sevdiren kim bu Nicolas Maduro…
09 Aralık 2017
Bunlar mı? Katar’a efeleniyor dunuz ne oldu? sus-pus; kıyametiniz olur
06 Aralık 2017
Siyasette sıcak günlere doğru yol var…Kabinede değişime hazır olun…Baskın seçime de…
04 Aralık 2017
GÜNDEM : Son günlerde…Dikkat Çekici…
04 Aralık 2017
CIA’nın hedefi İran değil, Reis…Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan…
30 Kasım 2017
Türk Parmağını işaret ederse dünyanın şah damarı kesilir, bu biline…
29 Kasım 2017
Şerefsizliğin ve Alçaklığın bu kadarı…Adiliğin ve kahpeliğin, uşaklığın vatan hainliğinin boyutu…
28 Kasım 2017
Malatya'ya edilen laf...Yazar Elif Şafak neyin kafasını yaşıyor...Ve kapak cevap
27 Kasım 2017
Açık net diyorum; Trump geldiği gün Reis’i örnek alsaydı
24 Kasım 2017
Hakkını helal et şehidim…Adı Nur, Soyadı Yerlitaş…Ettiği lafa bak…Şehitler-mehitler…
24 Kasım 2017
Malatya’da hain provokatörler iş başında; bazı evlerin kapıları işaretlendi
23 Kasım 2017
Malatya’da sağlıkta yeniden yapılanma; Erhan Berk Yeşilyurt’a…
23 Kasım 2017
Çakalların hükmü, Kurt ayağa kalkana kadardır…Adam olana notunu öküz olana otunu veririz..
15 Kasım 2017
Malatya’nın çehresini değiştiren, gönüllere sevgi-saygı salan başkan Ahmet Çakır
27 Ekim 2017
Reis talimat verdi…Ve… bütün belediyelere inceleme…Reis olmaz saydı halk sizi secermiydi?
08 Ekim 2017
2019 öncesi…Yıldırım İstanbul, Kurtulmuş Ankara…Ve…Kimler gidecek…Kimler kalacak?
08 Ekim 2017
Malatya’da dahil; Ak Parti büyükşehir Kongreleri iptal edildi
28 Eylül 2017
Malatya’da 2. Ordu teyakkuzda, Uçaklar bomba yüklü, Namlular Irak’ın kuzeyine çevrildi
26 Eylül 2017
O sözler dünya da gündem de...Yıllardır duyuyoruz..Deli-meczup ve sileriz...
26 Eylül 2017
Uykusuz Dergisinin terbiyesizliği
26 Eylül 2017
Gündüz Beyce namlı yiğit Bey Dağınca bey oğul! …Oyunlar aynı...
14 Eylül 2017
Malatyalı Cengiz Baktemur; Aydın Demirkol ve Mehmet Kazgan; Ne sizi unuttuk…Nede Kahpe Eylül’ü…
14 Eylül 2017
Ben 12 Eylülün nesini seveceğim sevmediğim gibi devamlı söveceğim…Ve Türkiye kuştılıyor…
07 Eylül 2017
Malatya’da Ak Parti’nin ilk kongresi…Pütürge’de…Ak Parti’de kongre süreci start aldı…
04 Eylül 2017
2. Ordu Komutanlığına bağlı tüm birlikler teyakkuza geçirildi
30 Ağustos 2017
Bakıyorum, gülüyorum ve geçiyorum; Trambüs neden pembe imiş ve neden bayanlara özelmiş
27 Ağustos 2017
12 Eylül Darbe bildirisi ve Özal’ın Genel Kurmay Operasyonu Mesut Mertcan ağabeyimin anlatımı
26 Ağustos 2017
Ak Parti’de baştan sona değişim; İl, İlçe ve Belediye Başkanlarından Kimler gidecek? Kimler kalacak?
21 Ağustos 2017
Hadsiz, densiz küstah…Gabriel iyi oku-Almanlar’ı Fransızlar’ın elinden Türkler kurtardı…
17 Ağustos 2017
Malatya Ligin süperinde…Daha ne istiyorsunuz…Malatya’yı şanına yakışan yere taşıyalım…
14 Ağustos 2017
Erken seçim…Vah… Şire Pazarı…Malatya'da Trafik kazaları...
09 Ağustos 2017
Ak Parti’de; Herkes Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyor Hiç kimse çalışmıyor…
07 Ağustos 2017
ABD, Türkiye'ye saldırmak için yığınak yapıyor …Ne zannettin ulan bizi…
06 Ağustos 2017
Reis…Yorulan kenara çekilsin dedi…Bakıyorum…Adam yorgun değil…Bitkin çekilmiyor…
29 Temmuz 2017
Malatya'nın Milletvekili sayısı değişmedi...6'da kaldık...
26 Temmuz 2017
Türk’e kefen biçenin sonu her zaman ki gibi hüsran oldu…
26 Temmuz 2017
Gazeteciler “Mübarek” Gününüz ve Basın Bayramınız kutlu ola(!)
23 Temmuz 2017
Malatya’da üreticiye bilinçsizce diyen kuruluşun adıdır Tarım İl Müdürlüğü…
22 Temmuz 2017
Malatyalı Gazeteci Ali Aladağ; yine bildi...Bakan Tüfenkci yerini koruyacak dedi ve korudu…
22 Temmuz 2017
Ali Aladağ olarak diyorum ki…Kabine değişikliği konuşulmaz, bir gün bakarsınız değişmiş…
08 Temmuz 2017
Malatyalıya bir dokun bin ah işit…Kayısı için kim ne yaptı? Kayısı ayaklar altında…
06 Temmuz 2017
Erdoğan’la birlikteyiz…Ey Almanya aklını başına al…Nazi uygulamasından vaz geç…
03 Temmuz 2017
Ak Parti’de heyecan dorukta…İstifalar istenecek…Kimler gidecek, kimler kalacak?
01 Temmuz 2017
Günün köşe yazısı…Kısadan hisse…İki erkeğin arasına bir bayan neden oturtulur?
27 Haziran 2017
Malatya Vali Mustafa Toprak’ın merkeze alınmasıyla bir anda yayılan dedi-kodu…
24 Haziran 2017
Malatya'da Halkla bütünleşmiş çalışkan başkan…Selahattin Gürkan…
24 Haziran 2017
Malatyalı Özal, Ağca ve Gönlü bol…Siyaset-cemaat...Valiler kararnamesini ilk Ali Aladağ yazdı...
15 Haziran 2017
Valiler Kararnamesi…Yolda...Ardından Emniyet Müdürleri Kararnamesi ve Kaymakamlar…
14 Haziran 2017
Malatya’da siyasetin eşiği-beşiği…Akçadağ…Hele bir düşün ve ve ondan sonra başla söze…
11 Haziran 2017
Malatya’da Müdür atamaları?…Fırat Kalkınma Ajansı…Tarım Kırsal Kalkınma?...Kara Kaplı…Özal İsmi ve…
09 Haziran 2017
Malatya Olay’a 1 Haziran 2017’de 178 bin 866 ziyaret…
09 Haziran 2017
Katar’ı hedef göstermenin altındaki gerçek Türkiye’ye yeni bir operasyon hazırlığı mı?
01 Haziran 2017
Malatya'da Gazeteci olmak ve geleceği okumak...Bülent Korkmaz tamam mı?
31 Mayıs 2017
Siyasette yeni dönem…Çalık yerini korudu; Tüfenkci’de yerini koruyacak mı? Bence Evet
29 Mayıs 2017
Malatya’ya Pembe trambüs, Film Festivali, Stadyum. 27 Mayıs ve Gazeteci mi
14 Mayıs 2017
Ey Ahali…Önümüzde ki günler de çok şey göreceğiz depremlere hazır olun…
04 Mayıs 2017
FETÖ Operasyonu…Sırası Siyasi ayakta…Yani Bakan, Milletvekili, İl Başkanı ve Belediye Başkanlarında
03 Mayıs 2017
İdama Gülerek giden…Malatyalı…Cengiz Baktemur…Ne seni unuttuk…Nede Kahpe Eylül’ü…
30 Nisan 2017
Türkiye’nin dik duruşu…Avrupa’da beklenen açıklamayı getirtti…İşte yeni Türkiye
29 Nisan 2017
Laf söyleyenlere bakın?...Ne diyor bunlar…Güler misin-ağlar mısın…?
29 Nisan 2017
Türkiye’nin PKK’yı vurmasında Mariya Zaharova endişeliymiş…Vah vah…
28 Nisan 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti’ye dönüyor…Ve…Kongre süreci başlıyor…
27 Nisan 2017
Erdoğan öldürülmeli diyen Alçak Fransız Defarges …Türk Parmağını işaret ederse…Dünyanın şah damarı kesilir…
26 Nisan 2017
Malatya şampiyon olacak…Yeter ki susun ve takıma köstek değil destek olun…
26 Nisan 2017
Kulisler hareketli…Kabine de değişiklik olacak mı? Bakan Tüfenkci yerini koruyacak mı?
22 Nisan 2017
Şu alçak ve kahpelere bakın…NATO’yu Türkiye’ye müdahale etmeye çağırıyorlar
21 Nisan 2017
MHP referandumun kaybedeni Diyen Ezikler, Çürükler…MHP’liler Hayır Dedi Diyen Bidon Kafalılar…
20 Nisan 2017
Türkiye’de Başkanlık sistemi...Özal’ın hayaliydi...Erdoğan’a nasip oldu…
17 Nisan 2017
Malatyalı Turgut Özal’ı...Türkiye'ye Malatya'da bir güneş daha doğacak mı?
02 Nisan 2017
Malatya’da Şok…Şok…Şok …Bugün Şok…İstifalar Var…
30 Mart 2017
Başka Türkiye’miz yok…Başka gidecek yerimiz yok…Kirli oyunlara provakasyonlara dikkat…!
27 Mart 2017
Ali Aladağ olarak diyorum ki laiklik felan fasa-fiso…Şunu bilin ki…Bu Avrupanın alayı sahtekar…
21 Mart 2017
Malatya’da Şampiyonluğa giden yol…Gün 7’den 77’ye bir olma günü…
13 Mart 2017
Türkler geliyor korkusu…Nazi benzetmesi çok koymuş olmalı ki…Küstah ve Alçakça sesler bu kez Hollanda da geldi…
11 Mart 2017
Malatya seni unutmayacak…Can Kardeşim Murat Çelik…Mekanın cennet olsun
10 Mart 2017
Reis...Asla yalnız değilsin… Söz verdik… Anamıza-Atamıza Allah’ımıza… Reis…
08 Mart 2017
Avusturya Başbakanı Christian Kern ve Almanya Başbakanı Angela Merkel iyi okuyun…
08 Mart 2017
Adam olana notunu…Öküz olana otunu veririm, sıkıntı yok...(2)
06 Mart 2017
Avusturya Başbakanı Christian Kern ve Almanya Başbakanı Angela Merkel iyi okuyun…
06 Mart 2017
Reis...Erdoğan’la dolup taşan Meydanlar…Evet…Diyor...
04 Mart 2017
Bu çocuk tarih okumuz…Bu çocuk adam olmaz…Bu çocuk...Şımarık çocuk...
26 Şubat 2017
Cerablus, Azez, El Bab, Münbiç, Rakka…Gel de çıkart Molla…Hele Sen hesap sor Piri ...
22 Şubat 2017
Reis…Malatya’da… Doğudadan batıya doğru…Bir yay gibi ger meydanı…Reis
19 Şubat 2017
Malatya’nın değeri Prof. Dr. Ramazan Özdemir gidiyor…İstanbul’a…
18 Şubat 2017
Malatyalı Orgeneral Eşref Bitlis; Malatyalı Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a Mektup…Aydınlatılamayan suikast…
17 Şubat 2017
Malatya Kanalboyunda yapılan çalışmalar ne zaman tamamlanacak?
14 Şubat 2017
Malatya Suyun Başkenti...Her Yanımız Su...İşte günün haberi...
07 Şubat 2017
Darbe bunlarına ruhuna işlemiş…Rüzgar eken fırtına biçer…
04 Şubat 2017
Zordur…Ana acısı…Gardaş…Can Gardaş…Ateş düştüğü yeri yakar…
01 Şubat 2017
Yalan senin neyine Gazeteciliğinin düşük kalitesini göstermeyi marifet mi sayarsın…Çömez …!
25 Ocak 2017
Yeni dönem…MHP’li Bakanlar Olabilir…Ağar Danışman olarak atanır…
22 Ocak 2017
Bağımsız Milletvekli Aylin Nazlıaka kendisini kilitledi, bırakın öyle kalsın
19 Ocak 2017
Polis ve Mit iğneyle kuyu kazar gibi gibi ciddi çalışmalar yaptı, terföristi yakaladı
13 Ocak 2017
Çalışan Gazeteciler gününüz-bayramınız MÜBAREK ola...-2-
08 Ocak 2017
Uyuma Uyursan Ölürsün Türkiyem…İç savaş senaryosu planlanıyor!...
05 Ocak 2017
Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Manuel Valls...Oku bakayım atan ne demiş benim atama...
03 Ocak 2017
Adı Vedat…Soyadı…Yılmaz…Battalgazi Kaymakamı…Bir sevdası var …O da vatan…
31 Aralık 2016
Malatya’nın şehri emini…Başkan Çakır’ı ben emin buluyorum, halkımızda…
26 Aralık 2016
Vali Baba…Devlet Baba…Özal’ın valileri…Erdoğan’ın Valileri…İşte özlenen Vali tablosu…
25 Aralık 2016
Malatya belediyesinden veya başka bir kurumdan kripto FETÖ’cüler mi var?
14 Aralık 2016
Kahrolsun Avrupa...Kahrolsun Amerika diye yeri göğü inletmenin vakti gelmedi mi?
11 Aralık 2016
Malatya'ya edilen laf...Yazar Elif Şafak neyin kafasını yaşıyor...
09 Aralık 2016
Güle güle...Türkiye sevdalısı...Diyarvakır'lı...Yolun açık olsun...
07 Aralık 2016
Asla yalnız değilsin…Söz verdik…Anamıza-Atamıza Allah’ımıza…Reis…
03 Aralık 2016
Malatyalı Kahramana yapılanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi olsa…
03 Aralık 2016
Alman Milletvekili Jürgen Tödenhöfer Batı Türkiye’ye iki yüzlüdür…
27 Kasım 2016
Mağlup değil…Galip Demirel…Malatya’nın değeri Efsane Vali Galip Demirel…
26 Kasım 2016
Türkiye üzerinden oynanan oyunlar ve Avrupa'nın kararı...Dik dur...
22 Kasım 2016
İşkence…Hayatta en nefretimdir...İhbar ve ihbarcılar...(1-2-3)
19 Kasım 2016
Bir gecede silahsız kurtuluş savaşı veren Milletin karşısına çıkıp ne diyor bunlar
10 Kasım 2016
Malatya'ya büyük oyun ve büyük darbe...Koca kenti uyuttular...
08 Kasım 2016
Bir kuş beyinli yırtık dondan çıktı bakın ne diyor…İki Yüzlüler…
07 Kasım 2016
Malatyalı Özal kardeşler ...Ve Korkut Özal Cumhurbaşkanı Erdoğan için ne dedi ?
24 Ekim 2016
Darbe ortamı ile oluşacak kaosta Erdoğan’ı devirmeyi amaçlıyorlar
23 Ekim 2016
Gazeteciler Mübarek (!) Bayramınızı kutlarım…Nice Bayramlar !...Ve basının önemi…
18 Ekim 2016
Çiğnetmedi…Namusunu…Çiğnetmeyecek…
13 Ekim 2016
Şanlı bayrağımız dünya özgürlüğünün ve demokrasinin sembolü oldu. Irak’ta alçaklık…
04 Ekim 2016
Malatya Milletvekillerinin karnesi...Ve Ak Parti Malatya Teşkilatında FETÖ'cü yokmu?
02 Ekim 2016
Hain darbe başarılı olsaydı Malatya'yı kimler yönetecekti?..
27 Eylül 2016
Başaramayacaksınız…Hevesleriniz boşuna…Bu milleti bölemiyeceksiniz…
27 Eylül 2016
Malatya çiftçisi bunu dedi ?...İyi ki varsın TARSİM…TARSİM umut oldu…
14 Eylül 2016
Ben 12 Eylülün nesini seveceğim sevmediğim gibi devamlı söveceğim…
11 Eylül 2016
Atıyorum...Başlığı...Turgut Özal'da Hamallıktan...İnönü'de Rektörlüğe...
02 Eylül 2016
Malatya'da FETÖ'cüleri koruyan kim veya kimler ? Reis'e ve ülkeye ihanet etmeyin
01 Eylül 2016
Ak Parti Teşkilatları ve Milletvekillerine sesleniyorum…
20 Ağustos 2016
Türk düşmanlığı…Gen haritası…Yine O bakan...Ve...Erdoğan Düşmanlığı
18 Ağustos 2016
Sanatçıymış Sıla...Kesilse de başım...Haksız lafa asla tapamam…Al lafını çal başına...
15 Ağustos 2016
Meydanlarda ki Demokrasi nöbeti neden önemli anladın mı kardeşim?
09 Ağustos 2016
Bu yazıyı okuyun...okutun...Başka vatan yok...Başka Malatya yok...
05 Ağustos 2016
Ağustos...Zaferler Ayı, Ağustos; Türk Milletini Taçlandıran Ay...
03 Ağustos 2016
Türk düşmanlığı…Gen haritası…Erdoğan’a Engel O Bakanın sözler ve Bir Mesaj…
02 Ağustos 2016
Malatya...Tank savar...Uçak savar...Darbe savar...Meydanları da gümbür gümbür...
30 Temmuz 2016
FETÖ darbe kalkışması...TSK'dan ihraç edilenler, kapatılan medya organları
28 Temmuz 2016
Türk Milletim...Malatyalım...Bu vatan size çok şey borçlu...Tankla tur...
17 Temmuz 2016
Malatyalı 7'den 77'ye tek yürek oldu...Darbe kalkışmasına sert tepki!
17 Temmuz 2016
Malatyalı 7'den 77'ye tek yürek oldu...Darbe kalkışmasına sert tepki!
17 Temmuz 2016
Malatya yiğit bir evladını kaybetti...Başkan Mustafa Murat elveda dedi...
04 Temmuz 2016
Tam Bundan 14 Asır Önce...Hz. Ali IŞİD'i Haber Vermişti...
04 Temmuz 2016
Malatyalı Bakan Tüfenkci; Akçadağ'ın kaderini değiştirecek projeyi müjdeleri
29 Haziran 2016
Bir paylaşım...Bir anda yayıldı...Peki ne ifade edilmek istendi...
29 Haziran 2016
Özal’la Komünist blok çöktü…Erdoğan’la Avrupa Birliği çökecek…
25 Haziran 2016
Malatya'da Paralel Yapıya bağlı aşağıdaki STK'lara soruşturma açılacak.
23 Haziran 2016
Özal’a dün haneden diyenler, bugün Erdoğan’a diktatör diyorlar…
23 Haziran 2016
Reis'in uyarılarına rağmen Hoca Malatya hassasiyetini bırakmadı
20 Haziran 2016
Malatya'nın çıkaracağı Milletvekili sayısı kaç oldu? İşte sonuç!...
20 Haziran 2016
Malatya Kanalboyunda değişim tamam artık; sıra varoşlarda mı?
19 Haziran 2016
Malatya'da karne dağıtılacak tören yapılacak başka okul mu yok?
17 Haziran 2016
Güçlü Türkiye yolunda yerli ve millî duruşumuz asla zedelenmemeli. sıradan bir ülke de değil
08 Haziran 2016
Malatya'da mehteri kapatan Genel Müdürü Çakır görevde tutuyor
04 Haziran 2016
Malatyalı bir tek Gümüş vardı oda mı gidiyor?...Revizyon dönemi...
03 Haziran 2016
Kendi cemaatinin,çıkarını ümmetin çıkarlarının önüne koyanlardan sıkıldık
02 Haziran 2016
Kendi cemaatinin,çıkarını ümmetin çıkarlarının önüne koyanlardan sıkıldık
02 Haziran 2016
Malatya'nın yeni Valisi Mustafa Toprak oldu, İzmir'den atandı
02 Haziran 2016
Malatya asla seni unutmayacak...Büyük adam yüreğine sağlık..Vali kamçı...
01 Haziran 2016
Başbakan'ın eşi Yıldırım hakkında skandal paylaşım yapan şerefsizler
01 Haziran 2016
Malatya Olay ilkleri yazar...Kararnameler yolda...Büyük değişim var...
28 Mayıs 2016
Malatya Olay ilkleri yazar...Kararnameler yolda...Büyük değişim var...
18 Mayıs 2016
En başarılı bakan Malatyalı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
18 Mayıs 2016
Yeni Başkan, Yeni Başbakan, Yeni Kabine, Yılın düğünü ve Kına...
13 Mayıs 2016
Türkiye’de Başkanlık sistemi...Özal’ın hayaliydi...Erdoğan’a nasip oldu..
13 Mayıs 2016
Tarihi güne damgasını vuran söz...Ali bak Sadiye ablan bize bakıyor...
11 Mayıs 2016
Gadan alam Gardaş...Türkiye ve Dünya'ya mesaj; Başkan Erdoğan, Başbakan Yıldırım
04 Mayıs 2016
Malatyalı halk adamı olan Valisi Süleyman Kamçı'yı seviyor
30 Nisan 2016
Malatyalı Gazetecilerden Rektör Adaylarına ve Aysun hocaya tam puan
29 Nisan 2016
Malatya'da ünlü iş adamı Neden Fetullah Gülen Cemaatında ayrıldı
14 Nisan 2016
Malatya'da Çakır'ın koltuğuna sekte vuran Kültür A:Ş.ve MASKİ...
12 Nisan 2016
Malatya'ya hiç bir şey veremeyen ve Malatya'da istenmeyen Kültür A.Ş.
11 Nisan 2016
Malatya Milletvekillerinin Mart ayı karnesi…Neredesin Nurettin Yaşar Vekilim ?
30 Mart 2016
Malatya'da Kayısı yandı...Sigorta eksperleri halk sizde nafaka istemiyor...
29 Mart 2016
Malatyalı ünlülere bir isim daha ekledik...Bakan Veysel Eroğlu...
26 Mart 2016
Malatya Milletvekillerinin Şubat ayı karnesi...Notu Millet veriyor
21 Mart 2016
Tarihi gün...….Sadiye abla…Fuat abi sensiz…Ya İnanç…(2)
09 Mart 2016
Rus kadın tenisçi Maria Sharapova dopingli çıktı, haddini bildirdiler
08 Mart 2016
Türkiye, kendisini yeniden böyle adlandırmalarını istiyor mu?
27 Şubat 2016
Malatya'da yıllardır var olan KOSGEB ne işe yarar bilen var mı?
20 Şubat 2016
Malatya Milletvekillerinin Ocak ayı karnesi...Notu Millet veriyor
20 Şubat 2016
Malatya'da Ak Parti'de hangi ilçe teşkilatların istifası istendi
08 Şubat 2016
Malatya Büyükşehir belediyesinin her şeyi FAHRİ KAYAHAN oldu
08 Şubat 2016
Gülermisin ağlarmısın...Malatyalının haberi olmadı bile adam kalkmış ne diyor?
29 Ocak 2016
Ak Parti'de il ilçe başkanları, belediye başkanları mercek altında
26 Ocak 2016
Ak Parti'de görevden almalar, kararnameler, atamalar ve belediyeler mercek altında
07 Ocak 2016
Malatya'da da Kamu kurumlarında revizyon başlıyor...
05 Ocak 2016
Malatya burası sevilen tam sevilir ya sevilmeyen o hiç sevilmez
04 Ocak 2016
Malatya Milletvekillerinin Aralık Ayı Karnesi...Notu Millet verecek...
01 Ocak 2016
Vah...Caferi, Bağdat askeri operasyonu düşünmek zorunda kalacak
01 Ocak 2016
Rusya'nın Türkiye'de talebi var...Alparslan Çelik yargılansın
01 Ocak 2016
Malatyalı bunu da gördü, sanat sokağı oldu yeme içme sokağı
01 Ocak 2016
Malatya Milletvekillerinin Aralık Ayı Karnesi...Notu Millet verecek...
14 Aralık 2015
Namusunuzu el uzanırken neredeydiniz? Ey aşağılık şeref yoksunları
10 Aralık 2015
Malatya'nın 6 Milletvekillinin Karnesi...Ali Aladağ yazdı...
01 Aralık 2015
Malatya'yı uyutmayan deprem 2 ev yıkıldı, çok sayıda bayılan oldu
22 Kasım 2015
Çölaşan bir hayvandır, aksini iddia eden varsa buyursun gelsin
10 Kasım 2015
Burası Malatya…Bir Kültür A.Ş, Bir de Kayısı Araştırma var ki; sormayın
06 Kasım 2015
Fuat Avni ne haber?Gel kahve içelim olmadı kayısı da ikram ederim!
06 Kasım 2015
Malatya Film festivali kaldırılsın, Kültür A.Ş, Kapatılsın...Neden mi?
24 Ekim 2015
Aladağ Yazdı : Malatya’da adam gibi adamdı Bünyamin Kadak
24 Ekim 2015
Malatya’da Muharrem ayında, Yeme İçme Fuarı; Trambüs ve Film Festivali…
08 Ekim 2015
Yeni Malatyaspor çöküşten kurtulup yükselişe geçecek mi?
16 Eylül 2015
İdris Boztaş soruyor Malatya'da hangi isme tepki var diye?.
13 Eylül 2015
Malatya'da kimler Milletvekili aday adayı oldu; işte listeler
28 Ağustos 2015
Kim Bakan...? Partilerde listeler değişir mi...?Ve Gündem...
22 Ağustos 2015
Erken seçim 1 Kasım'da...Ak Parti'de liste değişir mi?
22 Ağustos 2015
Farzetki yazdıklarımı anlayabildiniz; aynı nakaratta kalmayın
14 Ağustos 2015
Ak Parti CHP Koalisyonunda Malatya’da kimler bakan olacak?
27 Haziran 2015
Ekmek...Anlayana...Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali
17 Haziran 2015
Son günlerde gündeme bomba gibi düşen bu fotoğraf
10 Mayıs 2015
Son günlerde; Sürekli olarak; Malatya Olay'a Siber saldırı yapılmaktadır
29 Nisan 2015
Bir Ermeninin anlatımı; Soykırımı yapanların İki yüzlülükleri ortada…
15 Nisan 2015
Türkiye'de binlerce gazetecinin işsiz kalmasına neden olmuştu
13 Nisan 2015
Malatya’nın Mazbatasız Milletvekili Reşat Erdoğan
11 Nisan 2015
Ey...Federasyon; Önce Malatyaspor'a olan borcunu öde
11 Nisan 2015
Usta Gazeteci Ali Aladağ ne yazdı ise o çıktı; İşte sürpriz aday
30 Mart 2015
Yığınla...mesaj...e-mail geliyor ve Ali Aladağ...
27 Mart 2015
Başkent Ankara’da…Kulis’ler…İstihbarat…Listede değişiklik var mı?
23 Mart 2015
Malatya'da Kar yağışıyla eller semaya kayısı için açıldı
21 Mart 2015
‘Şeytanın bile aklına gelmez’ tuzaklar var…Dikkat…!
21 Mart 2015
‘Şeytanın bile aklına gelmez’ tuzaklar var…Dikkat…!
19 Mart 2015
Dar ağacı kuruldu, Yargısız infaz başladı el insaf yeter
05 Mart 2015
Malatya'nın özlemi; 64. Hükmet'in kabine üyesi Öznur Çalık
05 Mart 2015
Taha Özhan…Seçilirse Bakan olur mu ? Ve…Malatya…
28 Şubat 2015
Önce insanım, sonra gazeteci…Gözyaşlarım sel oldu…
22 Şubat 2015
Erken gitmek var mıydı, hesapta; Can gardaşım şinasi...
22 Şubat 2015
Taha Özhan ve Adnan Boynukara işte bu illerde...
21 Şubat 2015
Ak Parti’de CHP’de MHP’de Milletvekili listesi ya bağımsız...
07 Şubat 2015
Bu cezalar Malatya'ya verilmiştir...
07 Şubat 2015
Türk Futbol Tarihindeki Kara Leke “ŞİKE” temizle bunu TFF
07 Şubat 2015
Ak Parti il başkanı Hakan Kahtalı; 6’da 6 yapacağız
07 Şubat 2015
O Ateş kor halinde iken yine aynı güçler devreye girdi...
30 Ocak 2015
Şerefin kadar konuş desem sonsuza kadar susacaksın…
26 Ocak 2015
Malatyalının öz malı Esenlik’te ki bu gidişe kim dur diyecek?
15 Ocak 2015
Hayatta en nefretimdir...İhbar ve ihbarcılar...(1-2) (A)
11 Ocak 2015
Çalışan Gazeteciler gününüz-bayramınız MÜBAREK ola...(2)
06 Ocak 2015
Ne uğursuz bir yıldı; 2014; hoş geldin 2015 şans getir
28 Aralık 2014
Doğuş Derya iyi oku...Defalarca oku...Ve sonrada...!
28 Aralık 2014
Susun…Adil Gevrek’i yedirmeyiz…Susun şampiyonluk gele…
04 Aralık 2014
Esenlik 2 aydır maaş ödemesi yapmıyor mu ?
03 Aralık 2014
Allah'ımın verdiğini Allah'ımın kullarıyla paylaşıyorum
01 Aralık 2014
Ali Aladağ Ak Parti il ve 2 büyük ilçe başkanını yazdı
01 Aralık 2014
Gün birlik günü…Sen MALATYA’sın büyük düşün…
26 Kasım 2014
Gündemden düşmüyor; Başkan Çakır Esenlik’e el mi koydu?
24 Kasım 2014
Bir şey değil, sadece 822 bin liralık tadilat var lafımı olur
22 Kasım 2014
Türk Telekom….Jet hızı var, ışık hızı var ve anında çözüm var…
18 Kasım 2014
Esenlik kimsenin babasının malı değil, Malatyalının...
16 Kasım 2014
MASTÖB ve Ayrışma mı, birleşme mi ? 2 Başkan adayına sesleniş…
13 Kasım 2014
Dillere düştü; iddialar bitmek bilmiyor; Esenlik Kimin Çiftliği ?
13 Kasım 2014
Milletvekili aday adayları ve …Bizim meslekte ayak altındaki finolar
04 Kasım 2014
Malatyalı olmak neden ayrıcalıktır...
30 Ekim 2014
Öznur Çalık; Beni Ağlatan Gazeteci Ali Aladağ
26 Ekim 2014
Ahmet Özal meydanlara inerse Özal sevgisini bulabilir mi?
13 Ekim 2014
Leman Sam 'a ne yapmalı; Afiş mi, Ben buldum arkada 2 dişi daha var...
11 Ekim 2014
Dile kolay…Kalbe zor…Anne acısı…Makbule teyze
03 Ekim 2014
İki yüzlü…İnsanlar için harika sözler var…Sayalım....
19 Eylül 2014
Ak Parti’nin il başkanı kim olacak, Reşat Erdoğan Vekil adayı mı?
16 Eylül 2014
12 Eylül...Ve...Hayatta en nefretim'dir...İhbar ve ihbarcılar...
12 Eylül 2014
Kul Vahap; “Beni Televizyona çıkart son şiirimi okuyacağım”
03 Eylül 2014
Malatyaspor sevdası; Bu taraftarla gurur duymamak olur mu?
01 Eylül 2014
Şiir birinçiliğinden Genel Başkan Yardımcılığına...
23 Ağustos 2014
Bu bahar, o bahar başka bahar olmasın; kabinede kim yer alacak?
21 Ağustos 2014
Adam olana notunu…Öküz olana otunu veririm, sıkıntı yok
21 Ağustos 2014
Özal’dan sonra Erdoğan’da mı bir Erzincan’lıyı; Başbakanlığa taşıyacak…
30 Temmuz 2014
Bu sene o sene olmayacak Malatya şampiyonlukla taçlanacak
27 Temmuz 2014
Gazeteciler “Mübarek” Gününüz ve Basın Bayramınız kutlu ola(!)
23 Temmuz 2014
Çekememezliği bırak… Hasetliği bırak… Kıskançlığı bırak…
20 Temmuz 2014
Kendisinde olanı başkasına atfetmek…Tiri-viri, fasa-fiso
15 Temmuz 2014
Dünyanın sonu gelir ama, yavşakların sonu gelmez…
04 Temmuz 2014
İster başkan olsun, ister olmasın Adil Gevrek adam gibi adam.
24 Haziran 2014
Eskiler “ihbar”a “jurnal” diyorlar, “ihbar eden”e “jurnalci” derlerdi.
19 Haziran 2014
Ufaklık, senin öğreneceğin çok şey var…Haddini bil...
18 Haziran 2014
Çayın şekersizine, insanın şerefsizine alışamadım gitti…(3)
29 Mayıs 2014
Malatya Gazeteciler Cemiyetinde 25 yıl
25 Mayıs 2014
Malatyalı İstanbul’a Genel Sekreter oluyor da Malatya’ya mı olamıyor?
24 Mayıs 2014
Nereden nereye ? Utanın Malatyalı olmakla övünenler...
22 Mayıs 2014
Yazık…O sene bu sene ''Yine hüsran ve hayal kırıklığ''
22 Mayıs 2014
Onun bütün dünyası sadece ve sadece Malatyaspor'du
18 Mayıs 2014
Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu yasında;Güzel dost
08 Mayıs 2014
Çayın şekersizine; İnsanın ŞEREFSİZİNE alışamadım GİTTİ…
23 Nisan 2014
Malatya 12 yılda 14. kez Başbakan Erdoğan'ı karşılayacak
26 Şubat 2014
Alçaklığın-Kahpeliğin-şerefsizliğin kanunu…
26 Şubat 2014
Olaylar ve Malatyalının çilesi hep aynısı
25 Şubat 2014
Şerefini şerefsizce ben ne satanlar gördüm ...-2-
21 Şubat 2014
Üç maymunu oynamak ve....
14 Şubat 2014
Malatya'nın değil...Türkiye'nin prestiji...Turgut Özal ve Sağlık...
26 Aralık 2013
Heyecan dorukta, adaylar açıklanabilir ?
26 Aralık 2013
Başka bahara…Hangi başka bahara…
12 Kasım 2013
Sahipsiz Malatya.....
06 Kasım 2013
Duayen, halkın sevdiği Kurt siyasetçi Mehmet Kavuk
03 Kasım 2013
Bu resim Malatyalıyı anlatıyor...
01 Kasım 2013
Anket'lerle oynanıyor mu?
Haber Yazılımı